Geest

Geestelijke gezondheid is een fundamentele pijler van het welzijn, niet alleen op psychologisch niveau, want onze geestesgesteldheid hangt tot op zekere hoogte ook af van hoe gezond ons lichaam is.