Eeneiige of twee-eiige tweeling? Wat zijn de verschillen

In het artikel van vandaag delen we 11 verschillen tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen en hoe die hun ontwikkeling beïnvloeden. Lees verder.
Eeneiige of twee-eiige tweeling? Wat zijn de verschillen
Laura Ruiz Mitjana

Geschreven en geverifieerd door la psicóloga Laura Ruiz Mitjana.

Laatste update: 05 juni, 2023

Eeneiige tweeling of twee-eiige tweeling? Wat is het verschil tussen hen? Wie lijken het meest op elkaar? Waarom? Delen ze DNA? Zijn ze van hetzelfde geslacht? In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden en 11 verschillen onthullen.

De realiteit is dat we bijna allemaal wel iemand kennen die een tweeling is, maar we weten niet altijd wat de echte verschillen zijn tussen de twee soorten tweelingen. In beide gevallen hebben we het over meerlingzwangerschappen, minder frequent dan zwangerschappen met een enkele baby.

De meeste meerlingzwangerschappen komen overeen met twee eitjes bevrucht door twee zaadcellen (dat wil zeggen, ze zijn een tweeling). Naast het aantal zijn er merkbare verschillen tussen een eeneiige en twee-eiige tweeling. Laten we ze ontdekken!

“Een broer of zus is een door de natuur gegeven vriend”.
-Jean Baptiste Legouve-

11 Verschillen tussen een eeneiige en twee-eiige tweeling

De verschillen tussen een eeneiige en twee-eiige tweeling verwijzen naar verschillende gebieden en concepten. Ze hebben vooral te maken met biologie en genetica, maar ook met psychologie. Ontdek waarom!

1. Nomenclatuur

Een van de verschillen tussen een eeneiige en twee-eiige tweeling om verwarring te voorkomen, heeft te maken met hun nomenclatuur. Dus terwijl eeneiige tweelingen bekend staan als identieke of monozygote tweelingen, worden twee-eiige tweelingen ook wel  bivitelline of dizygote tweelingen genoemd.

2. Vorming van de embryo’s (oorsprong)

De vorming van eeneiige en twee-eiige tweelingen is een ander belangrijk verschil. Eeneiige tweelingen zijn identiek (Spaanse link) of monozygoot en twee-eiige tweelingen zijn bivitaal of dizygoot. Laten we deze concepten verduidelijken:

  • Univitelline of monozygoot: tweelingen komen uit een enkele zygote (vereniging van de eicel en spermatozoön en daaropvolgende deling in twee identieke embryo’s).
  • Bivitelline of dizygoot: twee eitjes worden bevrucht door twee verschillende spermatozoa en twee zygoten worden gevormd in twee verschillende zakjes.
Eeneiige of twee-eiige tweeling
Tweelingzwangerschappen komen in verhouding minder vaak voor dan de andere zwangerschappen.

3. Aantal eieren/sperma

Een ander verschil tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen is het aantal eieren en sperma dat in elk geval een rol speelt. Bij een eeneiige tweeling is er slechts één eicel en één zaadcel die samensmelten tijdens de bevruchting. Vervolgens is er een deling van de zygote in twee gedifferentieerde embryo’s.

Bij twee-eiige tweelingen daarentegen zijn er twee spermatozoa en twee eitjes die twee zygoten en latere embryo’s vormen die vanaf het begin goed gedifferentieerd zijn.

4. Verschillen in DNA

Een eeneiige tweeling deelt 100% van het genetisch materiaal (DNA). In plaats daarvan delen de twee-eiige tweelingen slechts 50% van de genen (zoals zou gebeuren bij gewone broers en zussen). Dit zou gedeeltelijk verklaren waarom eeneiige tweelingen meer op elkaar lijken dan twee-eiige tweelingen.

5. Geslacht bij een eeneiige of twee-eiige tweeling

Eeneiiige tweelingen zijn altijd van hetzelfde geslacht, terwijl twee-eiige tweelingen dat niet hoeven te zijn. Dit verwijst naar het punt dat eerder is uitgelegd. In het geval van een eeneiige tweeling is hun DNA hetzelfde, aangezien een enkele zygote is gevormd door een enkele zaadcel en een enkele eicel.

Door hetzelfde DNA te hebben, moeten de tweeling hoe dan ook identiek geslacht hebben. Aan de andere kant, in het geval van een twee-eiige tweeling, is hun DNA niet identiek, omdat ze worden gevormd door twee eitjes en twee zaadcellen.

6. Lichaamsbouw (fenotype)

Over het algemeen zijn eeneiige tweelingen identiek of lijken ze sterk op elkaar. Een twee-eiige tweeling daarentegen verschilt meer van elkaar. Dit hangt ook samen met wat er over DNA is gezegd.

Aan de andere kant is de gelijkenis tussen eeneiige tweelingen meestal meer merkbaar tijdens de kindertijd (met het verstrijken van de jaren worden ze anders). Dit is grotendeels te danken aan de invloeden van de omgeving en ervaringen, evenals de persoonlijke stijl die iedereen aanneemt.

7. Invloed van genetica bij een eeneiige en twee-eiige tweeling

Een ander verschil tussen een eeneiige en twee-eiige tweeling verwijst naar de invloed van genetica. In het geval van een eeneiige tweeling heeft genetische overerving geen invloed op het uiterlijk. Bij een twee-eiige tweeling heeft het echter wel invloed. Er is dus een grotere kans op het krijgen van een tweeling als er al een familiegeschiedenis is.

8. Invloed van andere factoren

Zoals we al zeiden, wordt de kans op een identieke tweeling niet beïnvloed door een bekende variabele. Daar staat tegenover dat bij een twee-eiige tweeling de leeftijd van de moeder van invloed is (er is bijvoorbeeld meer kans op een tweeling vanaf 35 jaar) en of ze een vruchtbaarheidsbehandeling heeft ondergaan (wat de kans vergroot).

9. Placenta’s en vruchtwaterzakjes

Eeneiige tweelingen kunnen zich ontwikkelen met 1 of 2 placenta’s en 1 of 2 vruchtzakken. Een twee-eiige tweeling ontwikkelt zich daarentegen altijd met 2 placenta’s en 2 vruchtzakken.

Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het delen van de placenta (in het geval van een eeneiige tweeling) een risicofactor (Spaanse link) is tijdens de zwangerschap die bekend moet zijn. De gynaecoloog kan ons hierover en over andere zaken die ons bezig kunnen houden altijd informeren.

10. Bloedgroep

Een ander verschil tussen een eeneiige en twee-eiige tweeling heeft te maken met de bloedgroep. Een eeneiige tweeling heeft dus altijd dezelfde bloedgroep en die van de twee-eiige tweeling kan al dan niet hetzelfde zijn.

11. Soort relatie

Het is al een meer subjectieve aangelegenheid, maar het is bewezen (Spaanse link) dat eeneiige tweelingen over het algemeen een intensere relatie hebben dan twee-eiige tweelingen. Dit kan niet worden uitgebreid tot alle gevallen, noch kunnen we het type relatie (positief of negatief) op een systematische manier bepalen.

Maar de realiteit is dat het feit dat je een tweeling bent de kans vergroot dat de relatie tussen de twee sterker zal zijn. Laten we ook niet vergeten dat eeneiige tweelingen altijd van hetzelfde geslacht zijn, wat ook een verklaring zou kunnen zijn voor dit soort verbintenis van een iets andere aard dan de verbintenis tussen twee-eiige tweelingen.

“Ik heb ooit gehoord dat tweelingbroers dezelfde ziel delen en daarom is het moeilijk voor hen om uit elkaar te zijn.”
-Anoniem-

Studies met eeneiige en twee-eiige tweelingen

Tweeling gedragen door een vader
Opvoeding speelt later een onderscheidende rol als invloed van de omgeving op tweelingen.

Op het gebied van onderzoek worden sinds de vorige eeuw studies uitgevoerd met tweelingen om de invloeden van de omgeving en genetica op bepaalde kenmerken van de mens te bestuderen.

Persoonlijkheden, intelligentie, prevalentie van psychiatrische of psychische stoornissen worden geanalyseerd. Eeneiige en twee-eiige tweelingen vormen dus een interessante studiebron om deze complexe aspecten te achterhalen.

We hebben het over het beroemde wetenschappelijke debat nature vs. nurture (Engele link), oftewel natuur en omgeving/opvoeding. Welk relatief gewicht heeft elk van deze factoren op de persoonlijkheid? En op de intelligentie? En op andere vermogens of capaciteiten?

Individualiteit blijft

We hebben enkele van de belangrijkste verschillen tussen de soorten tweelingen besproken. Wat de overeenkomsten besproken betreft, weten we bijvoorbeeld dat hun vingerafdrukken anders zijn. Wat duidelijk is, is dat het beleven van de ervaring van het hebben van een eeneiige of twee-eiige tweeling iets heel bijzonders is.

Als laatste overweging is het interessant om te benadrukken dat het altijd belangrijk zal zijn om ze als twee verschillende mensen te behandelen. Laten we niet de fout maken om ze aan te spreken als identieke wezens! Hoewel ze aan de buitenkant identiek of vergelijkbaar kunnen zijn, heeft elk zijn eigen persoonlijkheid en bijzonderheden. We worden allemaal graag behandeld als de unieke wezens die we zijn, toch?  • Pacheco J. (1999). Ginecología y Obstetricia. Lima-Perú: MAD Corp SA.
  • Pueyo, A. (1997). La herencia y el medio en la determinación de las diferencias individuales. En Manual de psicología diferencial (cap. 11). Madrid: McGraw-Hill.
  • Rivling, M. y Martin, R. (1994). Manual of Clinical Problems in Obstetrics and Gynecology. 4ª edition. USA.
  • Osorio, Cancha, and Joshyra del Pilar. “Edad materna avanzada como factor de riesgo para embarazo múltiple.” (2018).
  • Hasbún, Jorge. “El riesgo perinatal y materno del embarazo gemelar.” Revista Chilena de Salud Pública 10.1 (2006): 27-34.
  • Pigliucci, Massimo. Phenotypic plasticity: beyond nature and nurture. JHU Press, 2001.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.