Acute stressstoornis: symptomen, oorzaken, evaluatie en behandeling

Een acute stressstoornis duurt drie dagen tot een maand en gaat gepaard met een zeer storende reeks symptomen. Leer er meer over!
Acute stressstoornis: symptomen, oorzaken, evaluatie en behandeling
Laura Ruiz Mitjana

Geschreven en geverifieerd door la psicóloga Laura Ruiz Mitjana.

Laatste update: 13 mei, 2023

Acute stressstoornis (ASS) behoort tot de stoornissen die verband houden met trauma’s en stressvolle gebeurtenissen. Het duurt tussen drie dagen en een maand; bij overschrijding van deze periode spreken we van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Waar bestaat het uit? Wat zijn de meest voorkomende symptomen? Hoe kunnen we ingrijpen? Hoe beoordelen we je klachten? Mis hier geen enkel detail.

“Als het niet in jouw handen ligt om een situatie die je pijn bezorgt te veranderen, kun je altijd de houding kiezen waarmee je dat lijden tegemoet treedt”.
-Viktor Frankl-

Acute stressstoornis: wat is het?

Acute stressstoornis (ASS) is een onderdeel van de zogenaamde traumagerelateerde stoornissen. We vinden het in de DSM-IV-TR en de DSM-5 (statistische en diagnostische handleidingen voor psychische stoornissen – Spaanse links).

Deze stoornis ontstaat als gevolg van blootstelling aan een traumatische gebeurtenis of situatie. Deze blootstelling veroorzaakt een reeks opdringerige, dissociatieve en vermijdingssymptomen die ernstig ongemak voor de persoon veroorzaken, alsook een aanzienlijke verstoring van zijn of haar leven.

Het is een aandoening die veel leed veroorzaakt, al duurt het in dit geval slechts drie dagen tot een maand, wat een acute stressstoornis onderscheidt van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vandaar komt zijn bijnaam acuut. Als de maand voorbij is kunnen we al spreken van een PTSS.

Traumagerelateerde stoornis

Volgens de DSM-5-richtlijnen wordt ASS geclassificeerd als een traumagerelateerde en stressorgerelateerde stoornis. Een trauma wordt volgens de Koninklijke Spaanse Academie (RAE– Spaanse link) gedefinieerd als een emotionele schok die blijvende schade toebrengt aan het onbewuste.

Etymologisch komt de wortel van het woord ‘trauma’ uit het Grieks en betekent ‘wond’. Vanuit de psychologie wordt begrepen dat een traumatische gebeurtenis verband houdt met de dood, extreem geweld of andere soortgelijke elementen (bijvoorbeeld een ernstig letsel). Het moet een zeer stressvolle gebeurtenis voor de persoon zijn en moeilijk te beheersen of te verwerken om over een traumatische gebeurtenis te kunnen praten.

Kind met acute stressstoornis.
Kinderen en volwassenen kunnen last hebben van een acute stressstoornis.

Symptomen van acute stressstoornis

De DSM-5 somt een reeks diagnostische criteria op om te kunnen spreken van een acute stressstoornis. In deze criteria vinden we de symptomen die het veroorzaakt.

1. Blootstelling aan overlijden, ernstig letsel of seksueel geweld

Zoals we al zeiden toen we het over een traumatische gebeurtenis hadden, is het eerste criterium om over een ASS te praten blootstelling aan een traumatische en stressvolle gebeurtenis, zoals een overlijden, een ernstig letsel of een situatie van seksueel geweld. Het kan op een echte manier worden geleefd of in de vorm van een bedreiging.

Welke vormen van blootstelling vinden we? Met andere woorden, hoe kunnen we die tentoonstelling beleven? Op vier verschillende manieren:

 • Directe ervaring van het feit.
 • Aanwezig zijn bij de gebeurtenis die anderen is overkomen (zien).
 • Wetende dat de gebeurtenis een familielid of goede vriend is overkomen.
 • Herhaaldelijk blootgesteld worden aan weerzinwekkende details van de gebeurtenis. Dit kunnen beroepen zijn die verband houden met de tentoonstelling: politieagenten, brandweerlieden.

2. Opdringerige, dissociatieve en andere symptomen

In het tweede criterium van acute stressstoornis vinden we nog een reeks symptomen. Aan ten minste negen van deze symptomen moet worden voldaan, die zijn onderverdeeld in vijf categorieën (opdringerigheid, negatieve stemming, dissociatie, vermijding en alertheid).

Symptomen verschijnen of verergeren na de traumatische gebeurtenis. We gaan ze analyseren volgens de vijf categorieën:

 • Opdringerige symptomen: herinneringen aan de gebeurtenis die op een opdringerige en onvrijwillige manier worden ervaren en die aanzienlijke angst bij de persoon veroorzaken. De ervaring is terugkerend, dat wil zeggen, het wordt in de loop van de tijd herhaald. Wat gebeurt er in het geval van kinderen? Deze symptomen verschillen en er kunnen eigenaardige of vreemde spellen verschijnen die de gebeurtenis herbeleven of vertegenwoordigen. Naast de herinneringen kunnen er ook dromen verschijnen die verband houden met het trauma.
 • Stemmingssymptomen: bij een acute stressstoornis is de stemming ook veranderd. Dit is negatief en wordt ervaren als een onvermogen om prettige en positieve emoties of sensaties te ervaren.
 • Dissociatieve symptomen: dissociatie is een ander centraal kenmerk van traumagerelateerde stoornissen. Hierdoor wordt de persoon gescheiden van zijn realiteit of zijn er twee elementen in zijn psyche die gefragmenteerd zijn (bijvoorbeeld geheugen en identiteit). Zo kan het realiteitsgevoel worden veranderd en kan er ook een onvermogen verschijnen om te onthouden wat er is gebeurd.
 • Vermijdingssymptomen: de persoon probeert te voorkomen dat hij aan de traumatische gebeurtenis denkt. Hij onthoudt het niet omdat dit hem veel angst en ongemak bezorgt, en hij wijst ook alles af wat ermee te maken heeft (mensen, objecten, details).
 • Waarschuwingssymptomen: Deze omvatten slaapstoornissen, hypervigilantie, concentratie- en aandachtsproblemen, prikkelbaar en boos gedrag, evenals overdreven schrik- of schrikreacties.

Oorzaken

Wat veroorzaakt een acute stressstoornis? Zoals uit al het bovenstaande kan worden afgeleid, is de oorzaak van ASS een zeer stressvolle en traumatische gebeurtenis voor de persoon.

Dit omvat het zien, zelf ervaren of het tot in detail horen van het trauma dat een ander heeft meegemaakt. Als we het bij onszelf ervaren, is de kans groter dat we een acute stressstoornis of een PTSS krijgen en dat de symptomen intenser zijn.

Traumatische gebeurtenissen hebben te maken met dood, geweld en lichamelijk of geestelijk letsel of schade. Dit omvat alles wat te maken heeft met ongelukken, zelfmoorden, misbruik, moorden. Het zijn met andere woorden zeer ingrijpende gebeurtenissen die een grote impact hebben.

Evaluatie en behandeling van een acute stressstoornis

Om een acute stressstoornis (of PTSS) te beoordelen, vinden we als eerste screeningsinstrument de Davidson Trauma Scale (Davidson, JRT., Book, SW., Colket, JT. et al., 1997 – Spaanse link). De Echeburúa et al. PTSD Symptom Severity Scale-Revised (EGS-R – Spaanse link) is ook erg handig. (2016). Beide zijn gebaseerd op de diagnostische criteria van DSM-IV-TR (Davidson) en DSM-5 (EGS-R).

Buiten de genoemde instrumenten zal het altijd nuttig en noodzakelijk zijn om, naast opvolging en observatie, ook een goed klinisch gesprek met de patiënt te voeren. Alles is belangrijk bij het evalueren, vooral in de eerste momenten van traumatische shock.

De voorkeursbehandeling bij traumastoornissen, volgens de Gids voor effectieve psychologische behandelingen door Pérez et al. (2010) en de Handleiding voor de cognitief-gedragsmatige behandeling van psychische stoornissen van Caballo (2002), is degene die exposure-therapie omvat. Dat wil zeggen, het onderwerp blootstellen aan trauma, hetzij op een echte, ingebeelde of symbolische manier.

De technieken waarbij exposure een fundamenteel element is, zijn meestal live exposure, verbeeldingstraining en geheime of ingebeelde exposure. In het geval van live-exposure zal het voor de patiënt interessant zijn om te worden blootgesteld aan de details die verband houden met de traumatische gebeurtenis, evenals de gerelateerde mensen of objecten.

Psychologische exposure therapie voor ASS.
Blootstellingstherapieën zijn de voorkeursbehandelingen bij deze aandoening.

Uitdrukken en verwerken: sleutelfactoren

Er worden veel strategieën gebruikt om de patiënt te helpen uiten wat hij of zij heeft ervaren, hetzij door middel van schrijven of kunst. Zo kun je het verhaal dan herschrijven door er geruststellende elementen in op te nemen.

Het belangrijkste hier zal zijn, niet alleen de uitdrukking van alles wat onderdrukt is, maar het feit dat je kunt verwerken wat er is gebeurd en de herinnering kan herwerken. Je kunt ook werken met ontspannings- of ademhalingstechnieken om de angstniveaus van de patiënt te verminderen.

“We zijn alleen genezen van lijden als we het volledig ervaren.”
-Marcel Proust-

Negatieve gedachten veranderen

Technieken die typisch zijn voor cognitieve therapie worden ook gebruikt, zoals herstructurering. Met deze methode is het de bedoeling dat de patiënt zowel de negatieve en disfunctionele gedachten die verband houden met het trauma, als de cognitieve vervormingen waardoor ze informatie op een ongezonde of ontoereikende manier verwerken, kan elimineren of wijzigen.

Bovendien is het bij een acute stressstoornis heel gebruikelijk dat catastrofale of negatieve gedachten met betrekking tot de toekomst verschijnen, aangezien de persoon zich een bepaalde tijd onbeschermd heeft gevoeld. Dit tast hun gevoel van veiligheid of hoop aan.

Farmacotherapie

Het is ook gebruikelijk om toevlucht te nemen tot medicamenteuze behandeling, hoewel meer in het geval van PTSS dan in acute stressstoornis (vanwege de korte duur). We hebben het over anxiolytica als aanvulling op psychotherapeutische interventie, hoewel er ook antidepressiva zijn gebruikt.

Gespecialiseerde zorg bij acute stressstoornis

Zoals we hebben gezien, veroorzaakt een acute stressstoornis aanzienlijke inmenging in iemands leven. Het doormaken van een schokkende en stressvolle gebeurtenis die ons onbeschermd achterlaat en die we niet kunnen verwerken, veroorzaakt dit probleem.

Om het te behandelen, is het essentieel voor de patiënt om te kunnen herbeleven wat ze hebben meegemaakt, het te verwerken en te accepteren als onderdeel van hun biografie en levensverhaal. Het is iets dat tijd, emotionele begeleiding, bewuste coping en gespecialiseerde aandacht vereist. • American Psychiatric Association -APA- (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Madrid. Panamericana.
 • American Psychiatric Association -APA- (2000). DSM-IV-TR. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4thEdition Reviewed). Washington, DC: Author.
 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2010). Manual de Psicopatología. Volumen II. Madrid: McGraw-Hill.
 • Caballo (2002). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Vol. 1 y 2. Madrid. Siglo XXI (Capítulos 1-8, 16-18).
 • Echeburúa, E., et al. (2016). Escala de Gravedad de Síntomas Revisada (EGS-R) del Trastorno de Estrés Postraumático según el DSM-5: propiedades psicométricas. Terapia psicológica, 34(2): 111-128.
 • Morales, C. (2006). Evaluación de la escala de trauma de Davidson. Estandarización de la Escala de Trauma de Davidson (DTS).
 • Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. y Amigo, I. (2010). Guía de tratamientos psicológicos eficaces I y II. Madrid: Pirámide.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.