Advertentiebeleid

Het is de missie van Muy Salud om een betrouwbare bron te zijn voor informatie over gezondheidswetenschappen en menselijk welzijn. We doen er alles aan om betrouwbare en praktische inhoud aan te bieden, die is gemaakt volgens strikte redactionele en medische richtlijnen om nauwkeurigheid, relevantie en duidelijkheid te garanderen.

Muy Salud wordt gefinancierd door de verkoop van advertenties op de website zelf en op zijn sociale netwerken, waarbij altijd prioriteit wordt gegeven aan redactionele autonomie, wat betekent dat onze criteria in geen geval worden beïnvloed door dit financieringsmechanisme.

In sommige gevallen kan Muy Salud samenwerken met sponsors om hun merk, product of dienst onder de aandacht te brengen. Deze inhoud wordt altijd aangeduid als “gesponsord,” en deze informatie wordt duidelijk vermeld aan het begin van deze artikelen.

Dit zijn de specifieke richtlijnen die we volgen met betrekking tot de soorten advertenties die we accepteren:

1. We bevelen geen geadverteerde producten of diensten aan

Hoewel bepaalde producten of merken op onze site kunnen verschijnen in de vorm van advertenties, mag dit in geen geval worden beschouwd als een aanbeveling van het product, de dienst of het merk waarvoor reclame wordt gemaakt. De evaluatie van producten of diensten valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het redactieteam, zonder rekening te houden met eventuele reclamerelaties met de bedrijven die ze verdelen.

2. We maken duidelijk onderscheid tussen advertenties en redactionele content

We maken altijd een duidelijk onderscheid tussen advertenties en redactionele inhoud. Alle Muy Salud-advertenties zijn duidelijk en ondubbelzinnig als zodanig geïdentificeerd.

3. Bepaalde soorten advertenties worden niet geaccepteerd

Advertenties mogen geen frauduleus, misleidend of aanstootgevend materiaal bevatten, inclusief materiaal dat een persoon of groep verkeerd voorstelt, belachelijk maakt of aanvalt op basis van leeftijd, huidskleur, nationale afkomst, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of handicap.

Advertenties mogen geen lasterlijke, lasterlijke of bedreigende informatie bevatten. Advertenties mogen niet worden geassocieerd met vuurwapens, pornografie, drugs, politieke campagnes of de simulatie van nieuws of een noodgeval. Elke advertentie die ten onrechte kan worden geïnterpreteerd als redactionele inhoud, wordt als advertentie bestempeld.

4. We screenen advertenties

Muy Salud heeft de enige en exclusieve discretie om de soorten advertenties te bepalen die op het web worden geaccepteerd en weergegeven, en behoudt zich het recht voor om op elk moment advertenties te weigeren, te annuleren of in te trekken wanneer de inhoud of doelstellingen ervan in strijd zijn met het beleid van Muy Salud In geval van intrekking van een advertentie wordt de adverteerder hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld met vermelding van de gronden waarop de beslissing is genomen.

5. We maken duidelijk onderscheid tussen gesponsorde en niet-gesponsorde inhoud

Muy Salud zoekt sponsoring bij onderzoeksorganisaties, fabrikanten en andere betrouwbare en geloofwaardige dienstverleners. Gesponsorde inhoud biedt financiële voordelen voor Muy Salud, maar biedt ook voordelen aan onze gebruikers door hen te voorzien van bijgewerkte informatie over de diensten of producten die door deze organisaties worden aangeboden.

Alle inhoud die door een adverteerder wordt gesponsord, valt onder ons redactionele beleid en is onderhevig aan beoordeling door onze redactie. Wanneer inhoud wordt geleverd of beïnvloed door een organisatie, wordt deze bovendien gemarkeerd als gesponsord, zodat de gebruiker op de juiste manier wordt geïnformeerd.

6. Affiliate-programma

Als onderdeel van het artikelcreatieproces kan ons redactieteam links opnemen naar relevante producten waarvan zij denken dat ze nuttig kunnen zijn voor onze lezers. Hoewel alle producten onafhankelijk van elkaar worden gekozen, willen we je erop wijzen dat Muy Salud commissie kan ontvangen als je een artikel op de site koopt via de door ons verstrekte link.

In gevallen waarin Muy Salud commissie ontvangt wanneer gebruikers het product of de dienst kopen of zich erop abonneren, zal de pagina de volgende tekst bevatten: Dit artikel suggereert objectief en onafhankelijk producten en diensten die van belang kunnen zijn voor lezers. Wanneer de gebruiker een aankoop doet via de specifieke links die in dit artikel verschijnen, kan Muy Salud commissie ontvangen.