Enalapril: wat is het, waar is het voor en wanneer in te nemen?

Enalapril is een geneesmiddel dat behoort tot de ACE-remmers die wereldwijd worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten. Het wordt in dit artikel besproken.
Enalapril: wat is het, waar is het voor en wanneer in te nemen?

Laatste update: 02 juli, 2023

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komen hart- en vaatziekten veel voor en zijn ze wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Daarom is het niet verwonderlijk dat er een groot aantal geneesmiddelen beschikbaar is om ze te behandelen, waarvan enalapril een van de meest gebruikte is.

Van alle cardiale pathologieën is arteriële hypertensie een van de meest voorkomende. Het is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door bloeddrukcijfers die boven normale waarden liggen. Deze hoogte veroorzaakt ernstige schade aan organen zoals het hart, de hersenen en de nieren.

In het menselijk lichaam zijn er verschillende mechanismen die de bloeddruk kunnen verhogen of verlagen wanneer dat nodig is. Sommige geneesmiddelen, zoals enalapril, grijpen in op deze processen en helpen het lichaam weer normaal te worden.

Wat is enalapril?

Enalapril is een angiotensine-converting enzym (ACE)-remmer, dus het verstoort het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. Op deze manier kan het worden gebruikt om hoge bloeddruk en verschillende hartaandoeningen te behandelen.

De toediening van de verbinding wordt oraal of intraveneus uitgevoerd, afhankelijk van de behoefte van de patiënt. Dit geneesmiddel heeft een orale absorptiecapaciteit van 60% in zijn inactieve vorm. Eenmaal in het lichaam vindt leverhydrolyse plaats en wordt het omgezet in het actieve bestanddeel enalaprilaat.

De werking van dit medicijn is vrij snel. Het is aangetoond (Engelse link) dat orale toediening de bloeddruk na 6-8 uur met 15-20% kan verlagen.

Waar is het medicijn voor?

Dit medicijn wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. In die zin is het geïndiceerd bij patiënten die deze pathologie vertonen of die het risico lopen eraan te lijden vanwege andere bijkomende aandoeningen. Op nierniveau is het in staat de bloedtoevoer te vergroten en de diurese, dat wil zeggen de productie van urine, te verbeteren.

Langdurige behandeling met enalapril helpt de perifere vasculaire weerstand te verminderen en de bloedsomloop te verbeteren. Het doet dit door de bloedvaten te verwijden, zonder de hartslag te veranderen. Bovendien helpt langdurig gebruik ook om ventriculaire hypertrofie bij hypertensieve patiënten te stoppen.

Tot slot wordt het medicijn toegediend aan patiënten met congestief hartfalen om de bloeddruk te verlagen en zo hun levensstijl te verbeteren. Er is zelfs aangetoond (Spaanse link) dat slechts 15,6% van de met enalapril behandelde patiënten met hartfalen een ziekenhuisopname nodig had.

Hypertensieve man in medisch consult krijgt enalapril voorgeschreven.
Enalapril is een van de meest voorgeschreven medicijnen voor de beheersing van arteriële hypertensie, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Hoe werkt enalapril in het lichaam?

Een van de mechanismen die het menselijk lichaam heeft om de bloeddruk te verhogen, is het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. Door het angiotensine-converterend enzym (ACE) zet het organisme angiotensine I om in angiotensine II, wat de afscheiding van aldosteron in de bijnier zal stimuleren.

Aldosteron werkt op nierniveau om de natrium- en waterretentie te verhogen, waardoor de bloeddruk stijgt. Enalapril en alle ACE-remmers voorkomen de omzetting van angiotensine I in angiotensine II, waardoor het overeenkomstige enzym wordt geremd.

Op deze manier vindt er geen aanmaak van aldosteron plaats, waardoor de bloeddruk niet stijgt. Dit medicijn werkt ook op andere substraten zoals bradykinine, waardoor de concentratie ervan in het bloed toeneemt. De toename van bradykinine zal de productie van stikstofmonoxide en prostaglandinen stimuleren, wat leidt tot perifere vasodilatatie.

Wanneer en hoe moet het worden ingenomen?

De inname van enalapril in een van zijn presentaties moet worden uitgevoerd onder strikt medisch voorschrift. Momenteel is er geen enkele aanbevolen dosis, dus de benodigde hoeveelheid milligram zal variëren afhankelijk van de toestand van de patiënt.

Over het algemeen is voor de behandeling van hoge bloeddruk een dagelijkse dosis nodig die varieert van 2,5 tot 20 milligram, met een maximum van 40 milligram per dag.

Wanneer het wordt gebruikt om andere hart- en vaatziekten te behandelen, wordt het samen met andere geneesmiddelen toegediend. Volgens de interne bijsluiter (Spaanse link) zal de aanvangsdosis 2,5 milligram zijn en in de daaropvolgende weken geleidelijk worden verhoogd. De inname wordt meestal verdeeld over twee doses per dag om betere resultaten te verkrijgen.

Enalapril-bijwerkingen

Bijwerkingen veroorzaakt door enalapril komen niet vaak voor en wanneer ze optreden, beperken ze de dagelijkse activiteiten niet. In die zin zijn onder de nevenreacties die zich kunnen ontwikkelen de volgende:

 • Wazig zicht.
 • Hoest(Spaanse link).
 • Duizeligheid en misselijkheid.
 • Hoofdpijn.
 • Angina pectoris.
 • Diarree.
 • Gevoel van zwakte.

Er zijn mensen die mogelijk allergisch zijn voor deze verbinding. De behandeling moet da onmiddellijk worden stopgezet. De meest opvallende symptomen van een medicijnallergie zijn kortademigheid, jeuk en zwelling van de mond, keel en ledematen.

Aan de andere kant, als op enig moment tijdens het gebruik extreme zwakte, flauwvallen of black-outs optreden, moet een arts worden geraadpleegd. Dit kunnen indicaties zijn dat een hogere dosis dan nodig wordt ingenomen en dat aanpassing nodig is.

Een zwangere vrouw meet haar bloeddruk
Zwangere vrouwen kunnen enalapril niet gebruiken, omdat het bij hen gecontra-indiceerd is.

Waarschuwingen en contra-indicaties van enalapril

De toediening van enalapril is gecontra-indiceerd bij patiënten die allergisch zijn voor de verbinding of voor andere ACE-remmers. Bovendien wordt het gebruik ervan niet aanbevolen bij patiënten die meer dan 3 maanden zwanger zijn of die een voorgeschiedenis van angio-oedeem hebben.

Het is belangrijk om de arts op de hoogte te stellen als andere geneesmiddelen worden ingenomen, vooral geneesmiddelen die gericht zijn op het verlagen van de bloeddruk. Dit om interacties tussen de verbindingen te voorkomen. De specialist moet ook worden geïnformeerd in de volgende gevallen:

 • Recente niertransplantatie of een pathologie die de nier aantast.
 • Bij diabetes mellitus.
 • Als medicijnen worden gebruikt om jicht of hartritmestoornissen te behandelen.
 • Als kalium- of lithiumsupplementen worden ingenomen.

Voortdurende controle is noodzakelijk

Enalapril wordt gebruikt om verschillende chronische cardiovasculaire aandoeningen te behandelen. Het is belangrijk op te merken dat deze pathologieën niet kunnen worden genezen, maar het gebruik van medicijnen helpt de progressie van de ziekte te voorkomen en de symptomen te verbeteren.

In die zin zal het nodig zijn om een voortdurende medische controle te ondergaan en de behandeling na te leven. Op deze manier is het mogelijk om de levensstijl van de patiënt te verbeteren en zijn levensverwachting te verhogen, ondanks de bestaande medische toestand. • Duarte-Vera Y, Cáceres-Vinueza S, Daher-Nader J, Lara-Terán J. Un novedoso agente en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con función sistólica deprimida. Archivos de Cardiología de México. 2018;88( 4 ): 287-297.
 • Todd P, Heel R. Enalapril. Drugs. 1986;31:198–248.
 • McMurray J, Packer M, Desai A, Gong J, Lefkowitz M et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. The New England Journal of Medicine. 2014; 371:993-1004.
 • Kostis JB, Kim HJ, Rusnak J, et al. Incidence and Characteristics of Angioedema Associated With Enalapril. Archives of Internal Medicine. 2005;165(14):1637–1642.
 • Da Cunha V, Tham D, Martin-McNulty B, Deng G, Ho J et al. Enalapril attenuates angiotensin II-induced atherosclerosis and vascular inflammation. Atherosclerosis. 2005;178(1):9-17.
 • Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ficha técnica del enalapril cinfa. Documento online disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63355/63355_ft.pdf
 • Otero, Rodrigo Suárez, Edgar García Venegas, and Jorge Jaimes Hernández. “Tos ocasionada por enalapril, incidencia e influencia en la reducción de la tensión arterial.” Medicina Interna de México 23.6 (2007): 508-511.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.