Lupus: symptomen, oorzaken en behandeling

Lupus is een zeer variabele ziekte die elk orgaan van het lichaam aantast en zowel kinderen als volwassenen treft. Leer meer over de symptomen, oorzaken en beschikbare behandelingen.
Lupus: symptomen, oorzaken en behandeling

Laatste update: 09 mei, 2023

Auto-immuunziekten vormen een grote uitdaging in de medische praktijk. Een van de meest complexe pathologieën is systemische lupus erythematosus (lupus of SLE). Het wordt gekenmerkt door langdurig aanhouden met perioden van reactivering of uitbraken.

Het pathofysiologische mechanisme waardoor deze ziekte de organen aantast, is door de aanmaak van antilichamen en immuuncomplexen tegen de weefsels zelf. Op deze manier worden de cellen van de organen herkend als een schadelijk agens en wordt hun apoptose of dood geïnduceerd.

Het is aangetoond (Spaanse link) dat lupus vaker voorkomt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, maar het kan ook voorkomen bij mannen en kinderen. Bovendien varieert de ziekte afhankelijk van de etnische afkomst van de patiënt, en is ernstiger bij Afro-afstammelingen en Latijns-Amerikaanse vrouwen.

Wat zijn de oorzaken van lupus?

De precieze oorzaak van auto-immuunziekten is over het algemeen onbekend. Er zijn echter vorderingen gemaakt bij het onderzoek naar deze pathologie, en daarom is een groot aantal omgevings- en genetische factoren geïdentificeerd die vatbaar zijn voor het verschijnen ervan.

In die zin stellen onderzoeken (Spaanse link) vast dat de omgevingsfactor die het meest verband houdt met lupus ultraviolette straling (UV) is. In feite veroorzaakt het in 70% van de gevallen een verergering van de ziekte. Dit gebeurt door de dood van keratinocyten te induceren, de cellen die overheersen in de oppervlakkige laag van de huid.

Naast UV straling zijn er nog andere omgevingsfactoren die van invloed zijn, waaronder virusinfecties (Epstein-Barr en cytomegalovirus) en medicijngebruik (antiaritmica).

Erfelijkheid is ook een belangrijke factor bij de ontwikkeling van systemische lupus erythematosus. Op deze manier heeft een vrouw met een familiegeschiedenis veel meer kans om de ziekte te krijgen. Er zijn ook verschillende genen aan gerelateerd (Spaanse link), met name het 1q23-24-gebied van het lange deel van chromosoom 1.

Anderzijds wordt lupus gekenmerkt door afwisselend symptomatische en asymptomatische perioden. Van de factoren die het ontstaan van een uitbraak kunnen veroorzaken, springen de volgende in het oog:

 • Lichamelijke en emotionele stress.
 • Zwangerschap.
 • Terugkerende infecties.
 • Zonnestraling.
 • Drugsgebruik.
Man met lupus en de beruchte vlinderuitslag
Mannen kunnen in mindere mate ook worden getroffen door lupus.

Symptomen van lupus

Het is belangrijk om te onthouden dat dit een ziekte is die sterk van persoon tot persoon kan verschillen, omdat het meerdere organen tegelijkertijd kan aantasten. Daarom is het niet mogelijk om een karakteristiek klinisch beeld vast te stellen dat bij alle patiënten voorkomt. Een van de meest voorkomende algemene symptomen zijn koorts, asthenie en anorexia.

Koorts kan wisselende patronen hebben en is meestal matig in de meeste gevallen, terwijl asthenie en anorexia een grotere impact hebben op het leven van de patiënt. De meer specifieke symptomen verschijnen meestal na een tijdje.

Een duidelijk symptoom van lupus is het verschijnen van een vlindervormige uitslag, dat wil zeggen een roodheid die zich uitstrekt tot beide jukbeenderen. Bovendien is een van de meest voorkomende complicaties lupus-nefropathie (Spaanse link), die voorkomt bij 28% tot 74% van de patiënten.

Andere zeer frequente symptomen die worden gepresenteerd door patiënten met lupus zijn de volgende:

 • Laesies en huiduitslag met lichtgevoeligheid.
 • Spruw.
 • Gewrichts- en spierpijn.
 • Trombocytopenie.
 • Haaruitval.

Diagnose van systemische lupus erythematosus

Voor de juiste diagnose van de ziekte heeft het American College of Rheumatology (Spaanse link) 11 diagnostische criteria opgesteld op basis van de symptomen en laboratoriumresultaten, die de volgende zijn:

 1. Vlinderuitslag.
 2. Discoïde uitslag.
 3. Lichtgevoeligheid.
 4. Zweren in de mond.
 5. Artritis.
 6. Pericarditis of pleuritis.
 7. Neurologische problemen: epileptische aanvallen of psychose.
 8. Nierproblemen: bloed of eiwit in de urine.
 9. Laag aantal bloedcellen: bloedarmoede en trombocytopenie.
 10. Aanwezigheid van abnormale antilichamen.
 11. Aanwezigheid van antinucleaire antilichamen.

De specialist kan lupus diagnosticeren bij elke patiënt die ten minste 4 van de 11 beschreven symptomen heeft, waarvan de belangrijkste de aanwezigheid van antinucleaire antilichamen is. Als dit resultaat negatief is, moet de aanwezigheid van de ziekte worden uitgesloten.

Wanneer dit wordt bevestigd, moeten echter meer laboratoriumtests worden uitgevoerd. Dit om te zoeken naar antifosfolipide-antilichamen en antilichamen tegen dsDNA of anti-Sm, die specifiek zijn voor lupus.

Uitslag op het gezicht.
Hoewel bekend om zijn beruchtheid, is het teken van de vlindervleugel niet altijd bij alle patiënten aanwezig.

Behandeling

Helaas is er geen remedie voor lupus. In die zin is het hoofddoel van de aanpak het onderdrukken van het hyperactieve immuunsysteem en het voorkomen van permanente orgaanschade. Op deze manier wordt ernaar gestreefd de symptomen onder controle te krijgen en de crises voor een bepaalde tijd te laten verdwijnen.

In die zin zijn onder de geneesmiddelen die worden gebruikt om systemische lupus erythematosus te behandelen de volgende:

 • Immunosuppressiva: proberen het immuunsysteem te deactiveren zodat het stopt met het aanvallen van de eigen weefsels van het lichaam. Azathioprine, methotrexaat en cyclofosfamide springen eruit.
 • Corticosteroïden: ze worden gebruikt bij patiënten met ernstige ontstekingsprocessen waarbij hart-, long-, hersen- of nieraandoeningen optreden. Prednison is een van de meest gebruikte.
 • NSAID’s: niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals ibuprofen of naproxen zijn geïndiceerd voor de behandeling van pijn veroorzaakt door artritis.
 • Antimalariamiddelen: Hydroxychloroquine, een medicijn dat wordt gebruikt om malaria te behandelen, wordt voorgeschreven aan lupuspatiënten om artritis, huiduitslag, vermoeidheid en aften te verbeteren.

Een chronische ziekte die onder controle kan worden gehouden

Ondanks het feit dat lupus levensbedreigend kan zijn voor degenen die het hebben, heeft de behandeling een lange weg afgelegd en zijn de verwachtingen gestegen. Op deze manier kunnen gediagnosticeerde mensen met een zekere normaliteit leven als ze voldoen aan de volgende aanbevelingen:

 • Laat je regelmatig medisch controleren.
 • Leer meer over de ziekte.
 • Train regelmatig.
 • Vermijd overmatige blootstelling aan de zon en UV stralen.

Als je vermoedt dat je lupus hebt of een van de beschreven symptomen hebt, is het belangrijk dat je onmiddellijk een arts raadpleegt. Alleen de specialist kan je een juiste diagnose stellen en de te volgen therapie aangeven. • Gómez-Puerta J, Cervera R. Lupus eritematoso sistémico. Medicina & Laboratorio 2008;14(05-06):211-223.
 • Enríquez Mejía M. Fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. Universidad Autónoma del estado de México; 2013.
 • Pérez Gómez A, Ruiz Gutiérrez L, Moruno Cruz H, Sánchez Atrio A, Cuende Quintana E.Lupus eritematoso sistémico (I). Medicine – Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2013; 11(32): 1955-1965.
 • Bermúdez M, Vizcaino L, Bermúdez M. Lupus eritematoso sistémico. Acta Med Cent 2017; 11 (1): 82-95.
 • Velázquez-Cruz R, Jiménez-Morales1, Ramírez-Bello J, Aguilar-Delfín I, Salas-Martínez G et al. Lupus eritematoso sistémico (LES): genómica de la enfermedad. Gaceta Médica de México. 2012;148:371-80.
 • Hausmann J. Lupus [Internet]. American College of Rheumatology. 2019. Available from: https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Lupus

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.