Het vuile dozijn bij eetstoornissen

Cognitieve vervormingen staan centraal bij veel eet- en lichaamsstoornissen. Vandaag bespreken we het vuile dozijn bij eetstoornissen.
Het vuile dozijn bij eetstoornissen
Laura Ruiz Mitjana

Beoordeeld en goedgekeurd door la psicóloga Laura Ruiz Mitjana.

Laatste update: 01 maart, 2023

Cognitieve verstoringen en ontevredenheid zijn een centraal probleem bij eetstoornissen. Beide komen voor bij anorexia, boulimia, dwangmatige eetstoornis en andere. We vinden ze ook bij lichaamsdysmorfe stoornissen, zoals vigorexia. Vandaag laten we je zien wat het vuile dozijn is bij eetstoornissen.

De term ‘vuile dozijn’ bij eetstoornissen is de laatste jaren populair geworden, mede door bewustwordingscampagnes en toegenomen bewustwording van deze stoornissen. Er bestaan echter nog steeds misverstanden over. Dit omdat vaak niet is gedimensioneerd hoe lichaamsbeeld, cognitieve vervormingen en eet- en lichaamsstoornissen met elkaar verband houden.

Wat is lichaamsbeeld en waarom is het belangrijk?

Voordat we bekijken wat het vuile dozijn is bij eetstoornissen, is het handig om eerst te analyseren wat lichaamsbeeld is en hoe het is opgebouwd. Lichaamsbeeld is een zeer complexe constructie. Het verwijst naar het subjectieve beeld dat een persoon heeft in relatie tot zijn eigen lichaam. Het omvat de gedachten, gevoelens, gedragingen en evaluaties die iemand maakt in relatie tot zijn lichaam.

Vaak valt het lichaamsbeeld niet samen met het objectieve lichaam dat een persoon heeft, omdat een min of meer idee ervan kan worden geassimileerd. Misvattingen over het werkelijke lichaam zijn een veelvoorkomend probleem in de algemene bevolking, vooral bij adolescenten en jonge volwassenen. Zoals verwacht, vertaalt het zich bijna altijd in een negatief lichaamsbeeld, wat fysieke en psychologische gevolgen heeft voor de persoon in kwestie.

Een negatief lichaamsbeeld heeft onder meer een directe invloed op:

 • De stemming.
 • Het gevoel van eigenwaarde.
 • De manier waarop je je tot anderen verhoudt.
 • Eetgedrag.
 • Beroepsmatig functioneren.
 • Sociaal functioneren.
 • De manier waarop je je kleedt.
 • Zelfs hoe je de werkelijkheid in het algemeen interpreteert.

Vaak wordt de trigger gevonden in wat bekend staat als cognitieve vervormingen.

Het lichaamsbeeld dat iemand heeft, maakt deel uit van zijn persoonlijke identiteit. Het is om deze reden dat identiteit wordt gevormd op basis van het beeld dat men heeft, dat van invloed is op de manier waarop iemand denkt of zich gedraagt.

Vervorming van het lichaamsbeeld kan worden gericht op slechts één gebied of op het hele lichaam. Externe factoren (film, reclame) en interne factoren (vergelijking met anderen, onzekerheden) bemiddelen de constructie ervan.

Wat is het vuile dozijn bij eetstoornissen?

In zeer eenvoudige bewoordingen verwijzen cognitieve vervormingen naar fouten bij het interpreteren of verwerken van de werkelijkheid. Het houdt rekening met sociaal-culturele, psychologische en neurologische factoren. Ze werken als een filter dat de werkelijkheid vervormt, vormgeeft of slechts een deel doorlaat en andere insluit.

Experts wijzen erop (Engelse link) dat vooroordelen bij het interpreteren van de werkelijkheid rekening houden met drie variabelen:

 • Cognitief (gedachten en overtuigingen).
 • Perceptief (evaluatie van het eigen lichaam).
 • Affectief (gevoelens van tevredenheid en ontevredenheid).

Deze drie componenten komen samen om een vervorming te creëren in de vorm, grootte en schoonheid van het lichaam.

Er is een verband gevonden (Engelse link) tussen gedachte-vormfusie en eetstoornissen. Dat wil zeggen, het assimileren van de mentale representatie die men heeft met de werkelijkheid. Dit gebeurt tijdens cognitieve vervormingen, iets dat geleidelijk wordt bereikt. Laten we in die zin eens kijken wat het vuile dozijn is bij eetstoornissen.

1. Belle of het beest

Het vuile dozijn bij eetstoornissen begint vaak met een dubbele confrontatie: schoonheid versus lelijkheid. Wie zichzelf niet als mooi ziet, assimileert meteen dat hij of zij lelijk is, er is geen tussenweg of groot bezwaar. Het geldt ook voor gewicht en andere eigenschappen: wie niet dun is, is dik; wie niet intelligent is, gaat er dus van uit dat hij of zij volkomen onwetend is.

Belle en het beest verwijst naar het interpreteren van de werkelijkheid in zijn meest extreme polen, zonder rekening te houden met de mogelijke nuances onderweg. Plotseling is de werkelijkheid alleen maar in zwart-wit, en als je geen deel uitmaakt van de ene kant, word je meteen een deel van de andere kant. Dit is het startpunt van andere vervormingen van het vuile dozijn bij eetstoornissen.

2. Het onwerkelijke ideaal

Het vuile dozijn in eetstoornissen en angst
Terugkerende negatieve gedachten kunnen ertoe leiden dat patiënten zich steeds meer terugtrekken in hun binnenwereld.

Het voorgaande leidt onvermijdelijk tot het vinden van een ideaal, een model dat dient als basis voor groepering in het ene of het andere team. Meestal wordt het gedaan met een onwerkelijk idee van schoonheid als referentie, een idee dat zich op de grenzen van perfectie beweegt. Modetijdschriften, posts op sociale media, films, advertenties en meer zijn een bron voor dergelijke modellen.

Het archetype dat wordt geassimileerd, fungeert als een soort scheidsrechter om zichzelf te classificeren als mooi of zich als een beest te bestempelen. Dat wil zeggen, het archetype zal de schoonheid zijn; en totdat het mogelijk is om zo te zijn, zal de persoon voorbestemd zijn om het beest te zijn. Om deze reden assimileert de persoon een reeks eet- en gedragspatronen die leiden tot bekende stoornissen.

3. De oneerlijke vergelijking

Op dit punt begint de persoon voortdurend vergelijkingen te maken met betrekking tot zijn/haar schoonheidsideaal. Dat zal hij of zij doen in relatie tot het gekozen model of modellen, maar ook met die mensen in zijn of haar omgeving die hem/haar benaderen.

De vergelijking wordt altijd gemaakt in het negatieve en niet in het positieve. Dat wil zeggen, de persoon vergelijkt zichzelf altijd met anderen die fysiek beter zijn dan hem of haar (volgens zijn/haar ideaal van “beter”).

4. Het vergrootglas

In overeenstemming met het bovenstaande gebruikt de persoon in kwestie als vergelijkingspunt alleen de negatieve kenmerken of de onvolkomenheden die hij of zij heeft opgebouwd op basis van zijn/haar lichaamsbeeld. Hij/zij evalueert grondig elke centimeter van zijn/haar lichaam, en dat doet hij/zij altijd op een negatieve of pejoratieve manier. Dit kan natuurlijk leiden tot een verdere verkeerde voorstelling van het lichaamsbeeld.

5. De blinde geest

Daarbij komt nog een ander verschijnsel: de afwezigheid van ontvankelijkheid voor complimenten van anderen. De persoon ziet of luistert niet aandachtig naar de positieve woorden die zijn binnenste cirkel voor hem heeft, en ongeacht hun aard brengt hij ze altijd over naar het negatieve aspect van zijn wezen dat zijn geest verteert.

De blinde geest van het vuile dozijn bij eetstoornissen vertaalt zich ook op andere manieren: de weigering om positieve aspecten van hun lichaam te vinden en al het gedrag van anderen te interpreteren als een gevolg van hun lichaamsbeeld. Bijvoorbeeld geloven dat je geen partner hebt omdat je te dik of te dun bent, of de vriendelijkheid van anderen als neerbuigend beschouwen.

6. Verkeerde interpretatie van de geest

De cognitieve vervorming leidt ertoe dat de persoon in kwestie denkt dat anderen hem waarnemen op de manier waarop hij zijn lichaamsbeeld interpreteert. Dat wil zeggen, als hij zichzelf als erg dik of erg dun beschouwt (zelfs als hij dat niet is), doen anderen hetzelfde.

De blikken, opmerkingen en acties van anderen worden geassimileerd, denkend dat het prototype van het lichaamsbeeld dat in de geest is gecreëerd, wordt beoordeeld.

7. Ervaren lelijkheid

We hebben vermeld dat ontevredenheid over het lichaam vaak geconcentreerd is op één specifiek gebied. De benen, armen, buik en billen komen het meest voor. Bijna altijd wordt de ervaren lelijkheid die in deze gebieden wordt waargenomen echter met het verstrijken van de tijd op andere gebieden overgebracht. Bijvoorbeeld de neus, de ogen, het haar, de vingers enzovoort.

8. Het schuldspel

Al het bovenstaande zorgt ervoor dat de persoon in kwestie begint te wedden op het schuldspel. Dit manifesteert zich op twee manieren: geloven dat alles wat je overkomt een gevolg is van je lichaamsbeeld (geen baan krijgen, weinig vrienden hebben, enzovoort) en jezelf de volledige verantwoordelijkheid toeschrijven voor het beeld dat je hebt. Dit omvat zelfs variabelen die je niet kunt controleren, zoals onder andere je lengte, vorm of grootte van je oren.

9. De voorspelling van tegenslagen

Het vuile dozijn bij eesttoornissen veroorzaakt ongemak
Mensen met een eetstoornis hebben de neiging om een negatieve kijk op het leven in het algemeen te hebben, inclusief nadenken over toekomstige gebeurtenissen.

De getroffen persoon anticipeert op de gevolgen van de feiten. Dat wil zeggen, ze assimileren de uitkomst van de dingen die hen zullen overkomen, en dat doen ze altijd in het negatieve en op basis van hun lichaamsbeeld.

Bijvoorbeeld, terughoudend zijn om iemand mee uit te vragen omdat ze 100% zeker weten dat ze zulen worden afgewezen vanwege hun uiterlijk. Het heeft te maken met self-fulfilling prophecies.

10. De beperkende schoonheid

Een andere manifestatie van het vuile dozijn bij eetstoornissen is het stellen van voorwaarden aan alles wat men doet of kan doen. De persoon beperkt wat hij doet en wat hij niet doet op basis van een reeks parameters.

Bijvoorbeeld pas naar een feestje gaan nadat je 5 kilo bent afgevallen of pas naar de sportschool gaan als je bent afgevallen. Voldoen ze niet aan de opgelegde voorwaarde, dan besluiten ze de actie niet uit te voeren.

11. De gedachte om je vreselijk te voelen

Wanneer de vervorming een zekere mate van transcendentie bereikt, consolideert de getroffen persoon zijn gedachte als een absolute waarheid. Voorheen waren er misschien twijfels of hoop, nu heeft het ideaal dat hij over het lichaam heeft geconstrueerd de werkelijkheid vervangen. Zo neemt hij een gedachte aan dat hij zich te allen tijde afschuwelijk voelt; een gedachte die hem in alle opzichten degradeert en verteert.

12. De humeurige reflex

Hoe kan het ook anders, alle bovenstaande variabelen komen tot uiting in de stemming van de persoon. De getroffen persoon is meestal gestrest, prikkelbaar, onzeker, boos en vluchtig, wat een directe invloed heeft op de uitkomst van hun acties. Deze feiten worden niet toegeschreven aan zijn temperament, maar hebben te maken met zijn gewicht of lichaamsbeeld.

Het vuile dozijn bij eetstoornissen manifesteert zich niet op een gespreide manier, aangezien, zoals je hebt kunnen zien, alle variabelen met elkaar verbonden zijn. Ze zijn het begin van de consolidatie van de stoornis, dus de mensen rondom de persoon in kwestie moeten op de hoogte zijn van de tekenen. • Coelho, J. S., Baeyens, C., Purdon, C., Pitet, A., & Bouvard, M. Cognitive distortions and eating pathology: Specificity of thought–shape fusion. Behaviour research and therapy. 2012; 50(7-8): 449-456.
 • Hosseini, S. A., & Padhy, R. K. Body image distortion. 2019.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.