Waarom zijn eetstoornissen toegenomen?

De toename van eetstoornissen in de afgelopen jaren is zorgwekkend. We analyseren enkele van de mogelijke oorzaken.
Waarom zijn eetstoornissen toegenomen?
Laura Ruiz Mitjana

Beoordeeld en goedgekeurd door la psicóloga Laura Ruiz Mitjana.

Laatste update: 24 februari, 2023

Eetstoornissen groeperen een reeks stoornissen die worden gekenmerkt door een verandering in de patronen van voedselinname. Uit recente schattingen (Engelse link) is gebleken dat de prevalentie ervan in de samenleving is gestegen van 3,5% voor de periode 2000-2006 tot 7,8% voor de periode 2013-2018. Wat zijn de oorzaken van deze toename van eetstoornissen? Samen met de experts analyseren we ze.

3 redenen voor de toename van eetstoornissen

De meest recente editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) classificeert stoornissen van dit type in 8 categorieën:

 • Anorexia nervosa.
 • Boulimia nervosa.
 • Vreetbui syndroom.
 • Vermijdende of beperkende voedselinnamestoornis.
 • Pica.
 • Ruminatiestoornis.
 • Andere gespecificeerde eetstoornissen (purgeerstoornis, nachtelijk eetsyndroom, atypische anorexia nervosa, boulimia nervosa onder de drempelwaarde en orthorexia).
 • Ongespecificeerd eten en eetstoornissen.

Al deze worden gekenmerkt door ongeordend eetgedrag dat hardnekkig is en het sociaal en psychologisch functioneren verstoort.

Ze komen vaker voor bij adolescenten en vrouwen, hoewel we de afgelopen jaren hebben gezien hoe de episodes onder volwassenen en mannen omhoog zijn geschoten. Laten we eens kijken naar 3 mogelijke oorzaken van de toename van eetstoornissen.

1. Eetstoornissen door idealisatie voor een perfect figuur

De toename van eetstoornissen is zorgwekkend
De huidige schoonheidsnormen zijn zo hoog dat ze kunnen leiden tot eetstoornissen.

Uit een systematische review (Engele link) die in 2020 in het Brazilian Journal of Psychiatry werd gepubliceerd, bleek dat pesten met betrekking tot het uiterlijk een van de belangrijkste oorzaken van eetstoornissen is.

Het is niet voor niets dat sommige experts (Engelse link) hebben gesuggereerd dat dit soort aandoeningen verband houden met cultuur, in eerste instantie vanwege de cultus van het idee van een perfect lichaam en schoonheid in westerse samenlevingen.

Reclamecampagnes, de mode-industrie, films, de media en misschien wel het allerbelangrijkste, sociale media, hebben een universeel schoonheidsideaal tot stand gebracht. Degenen die zich niet aan de schoonheidscanon houden, vinden zichzelf niet alleen niet mooi, maar worden ook afgezonderd, tot slachtoffer gemaakt en gediscrimineerd.

Sociale netwerken zoals Instagram hebben de schoonheidscultus tot het uiterste doorgevoerd, aangezien het hebben en pronken met een perfect lichaam op dit platform en andere netwerken zich vertaalt in een onmiddellijke beloning (aandacht, opmerkingen, populariteit).

Recente onderzoeken (Engelse link) hebben bevestigd dat overmatig gebruik van sociale netwerken verband houdt met een verhoogd risico op eetstoornissen.

De toename van eetgedragsstoornissen kan zo in verband worden gebracht met andere problemen zoals verslaving aan nieuwe technologieën, internet en mobiele telefoons. Hoe meer tijd je besteedt aan het bewonderen van de perfecte lichamen op platforms en sociale netwerken, hoe meer verlangen je zult hebben onder welke methode dan ook.

2. Psychosociale achteruitgang en arbeidsverslechtering

Psychosociale achteruitgang en verslechtering op het werk worden ook in verband gebracht (Engelse link) met de belangrijkste katalysatoren voor de toename van eetstoornissen.

Hoewel veranderingen in de voedselinname natuurlijk in elke sociaal-economische groep kunnen voorkomen, waarschuwen experts (Engelse link) dat mensen uit de lagere en middenklasse er vaker last van hebben. Evenzo is bekend (Engelse link) dat de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen zoals angst en depressie hiertoe kan leiden.

De nieuwe generaties leven momenteel in een tijd van grote onzekerheid op economisch vlak. De moeilijkheden om een vaste baan en een salaris te vinden dat aan hun behoeften en ambities voldoet, nemen toe. Dit alles vertaalt zich in zoveel stress, angst, spanning en frustratie dat het de toename van eetstoornissen verklaart.

3. Beperkingen in het sociale leven kunnen eetstoornissen veroorzaken

De toename van eetstoornissen tijdens de pandemie
Lage sociale interactie is een factor die kan leiden tot psychische problemen.

Het beste voorbeeld van de beperkingen in het sociale leven is het isolement dat wordt veroorzaakt door de pandemie van het coronavirus. Een studie (Engelse link) gepubliceerd in het Journal of Adolescent Health in 2021 waarschuwde voor de toename van dit soort aandoeningen onder jongeren en volwassenen tijdens de pandemie.

Hoewel het waar is dat er andere variabelen zijn toegevoegd (zoals financiële onzekerheid, angst om dood te gaan, enzovoort), was isolatie een grote drijfveer voor veranderingen in eetgedrag.

Maar dit is niet alles. We kunnen nog een variabele toevoegen, zoals het isolement veroorzaakt door de voorliefde voor virtuele ontmoetingen. Dat wil zeggen, converseren via sociale netwerken en berichtennetwerken in plaats van het persoonlijk te doen.

Wanneer iemand niet regelmatig fysiek met mensen omgaat, zijn ze vatbaar voor het ontwikkelen van gedragsstoornissen, omdat er geen blik is die hen beoordeelt.

Het is voor dit alles dat onderzoekers (Engelse link) eenzaamheid associëren met een groter risico op het ontwikkelen van dit soort eetgedrag. Evenzo kan de verslechtering van interpersoonlijke relaties hetzelfde effect hebben. Kortom, vrijwillige of gedwongen isolatie kan de oorzaak zijn van de toename van eetstoornissen.

Het is erg belangrijk om in gedachten te houden dat eetstoornissen leiden tot zeer ernstige psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld zelfmoordgedachten en -acties, depressie, angst, diabetes, ondervoeding, obesitas, hypertensie en nog veel meer. Er zijn verschillende manieren om ze aan te pakken, dus een professional moet zo snel mogelijk worden gezien om fatale complicaties te voorkomen. • Galmiche, M., Déchelotte, P., Lambert, G., & Tavolacci, M. P. Prevalence of eating disorders over the 2000–2018 period: a systematic literature review. The American journal of clinical nutrition. 2019; 109(5): 1402-1413.
 • Hay P. Current approach to eating disorders: a clinical update. Intern Med J. 2020 Jan;50(1):24-29.
 • Hay P, Mitchison D, Collado AEL, González-Chica DA, Stocks N, Touyz S. Burden and health-related quality of life of eating disorders, including Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), in the Australian population. J Eat Disord. 2017 Jul 3;5:21.
 • Levine MP. Loneliness and eating disorders. J Psychol. 2012 Jan-Apr;146(1-2):243-57.
 • Katzman DK. The COVID-19 Pandemic and Eating Disorders: A Wake-Up Call for the Future of Eating Disorders Among Adolescents and Young Adults. J Adolesc Health. 2021 Oct;69(4):535-537.
 • Keel PK, Klump KL. Are eating disorders culture-bound syndromes? Implications for conceptualizing their etiology. Psychol Bull. 2003 Sep;129(5):747-69.
 • Solmi M, Radua J, Stubbs B, Ricca V, Moretti D, Busatta D, Carvalho AF, Dragioti E, Favaro A, Monteleone AM, Shin JI, Fusar-Poli P, Castellini G. Risk factors for eating disorders: an umbrella review of published meta-analyses. Braz J Psychiatry. 2021 May-Jun;43(3):314-323.
 • Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Curr Psychiatry Rep. 2012 Aug;14(4):406-14.
 • Zhang, J., Wang, Y., Li, Q., & Wu, C. The relationship between SNS usage and disordered eating behaviors: a meta-analysis. Frontiers in Psychology. 2021; 12: 641919.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.