Hoe sociale media het tienerbrein beïnvloeden

Het internet is een buitengewoon venster naar de buitenwereld. Het stelt ons in staat om contact te leggen met mensen over de hele wereld. Voor adolescenten, wier hersenen nog in ontwikkeling zijn, kan de impact nog groter zijn.
Hoe sociale media het tienerbrein beïnvloeden
Gorka Jiménez Pajares

Geschreven en geverifieerd door el psicólogo Gorka Jiménez Pajares.

Laatste update: 23 februari, 2023

Het digitale universum is enorm. Van kinds af aan heeft het jongere deel van de bevolking zich dan ook informatie van internet toegeëigend. Het web is een essentieel element geworden in het leven van miljoenen van deze kleine volwassenen over de hele wereld en daarom is het de moeite waard om je af te vragen hoe sociale netwerken het tienerbrein beïnvloeden, aangezien de hersenen nog in volle ontwikkeling zijn.

De waarheid is dat het puberbrein zich tot ver in de twintig blijft ontwikkelen en hoewel schermen (Spaanse link) ons dichter bij buitengewone werelden brengen die we ons 10 jaar geleden niet eens hadden kunnen voorstellen, hebben ze ook een impact op de neurologische ontwikkeling.

Wanneer we bijvoorbeeld stimuli visualiseren die zo krachtig zijn als het ontvangen van een like, worden hersensystemen zoals bekrachtiging intens geactiveerd.

Niets ontsnapt meer aan het scherm. We hebben nog nooit zoveel schermen gehad. Niet alleen om de wereld te zien, maar om ons leven te leven.
-Gilles Lopovetsky-

Hersenen verslaafd aan likes

Weinig dingen zijn zo bevestigend als sociale steun en het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om steun te krijgen als nu. Op sociale netwerken zoals Instagram, TikTok of Facebook, is het ontvangen van sociale steun tegenwoordig zo eenvoudig als dubbel klikken op het scherm.

Om de kenmerken van een gedragsverslaving (Spaanse link) te begrijpen, kunnen we kijken naar de definitie voorgesteld door professor Eduardo Fonseca, van de Universiteit van La Rioja. Hij stelt dat verslaving aan sociale netwerken kan worden gekenmerkt door een disfunctioneel gebruik van internet, naast:

 • Problemen bij het uitoefenen van controle over het gedrag van het raadplegen van sociale netwerken.
 • Aanwezigheid van emotionele conflicten, zowel persoonlijk als interpersoonlijk, via internet.
 • Bezorgdheid over het gebruik van internet.
 • Gebruik van sociale netwerken als een platform voor zelfregulering van emoties.
 • Ontwenningsverschijnselen.

Ontwenningsverschijnselen kunnen zijn: moeite met inslapen, angstsymptomen of prikkelbaarheid in verband met het gebruik van sociale netwerken. In die zin is het de moeite waard om te vragen wat het hersenmechanisme is achter deze krachtige zwaartekracht impuls naar de digitale wereld bij adolescenten.

Sociale-mediaverslaving wordt gekenmerkt door een onvermogen om het verlangen om een mobiele telefoon te gebruiken te beheersen, angst, gevoelens van verlies, terugtrekking en verminderde productiviteit en deelname aan het gemeenschapsleven.
– Eduardo Fonseca –

Het gebruik van sociale netwerken wordt in verband gebracht met een hogere prevalentie van negatieve emoties (zoals verdriet, frustratie of afgunst). In die zin kunnen adolescenten ook impulsiever worden.

Impulsiviteit is het uitzenden van gedragingen zonder er diep over na te denken en de gevolgen daarvan kunnen verschillende vormen aannemen, zoals sexting.

Neurobiologie van sociale netwerken

Sociale media hebben zo hun voordelen maar beïnvloeden ook het tienerbrein
Goed gebruikte en emotioneel beheerde sociale netwerken kunnen een positief effect hebben.

Sociale netwerken zijn een springplank om snel aan onze behoeften te voldoen. In die zin stellen ze ons in staat om het volgende te doen:

 • Communiceren wie we zijn. We kunnen zowel feitelijke als fictieve informatie verstrekken. Sociale netwerken kunnen echte fantasieplaatsen zijn waar informatie het potentieel heeft om te worden vervormd.
 • Weten wat anderen denken. Weten welke oordelen anderen over ons vellen is een gegeven dat ons in de hemel of in de hel kan brengen.
 • Zien hoe andere mensen berichten uitwisselen en oordelen over wat wij zien. Een mening geven, veroordelen, aanmoedigen, bewonderen maar ook vernederen en beledigen was nog nooit zo makkelijk.
 • Vergelijken en onszelf vergelijk. Vergelijkingen zijn verfoeilijk, maar in de wereld van adolescenten zijn ze van vitaal belang. Dit komt omdat adolescenten hun identiteit opbouwen door zichzelf te vergelijken met hun leeftijdsgenoten.

Deze geschenken die de digitale wereld aan adolescenten biedt, hebben een neurobiologische correlatie, zoals alle sociale interactie.

Domeinen als sociale cognitie, beloningverwerking en zelfreferentiële cognitie zijn dan ook uitgebreid bestudeerd op het gebied van sociale netwerken. Volgens het onderzoek (Spaanse link) van de psycholoog Raquel Aldea-Mateos kunnen we enkele aanwijzingen vinden.

Sociale cognitie en het tienerbrein

Door sociale cognitie kunnen we begrijpen hoe mensen informatie verwerken die verwijst naar de interpersoonlijke wereld. Op het gebied van sociale netwerken maken adolescenten gebruik van sociale cognitie wanneer ze bedenken hoeveel likes ze krijgen als ze een post plaatsen met een bepaalde foto of welke reacties vrienden kunnen geven op een verhaal met een bepaalde boodschap.

Sociale cognitie vindt plaats met het gebruik van sociale netwerken, omdat ze ons dwingen na te denken over de mentale toestanden en motivaties van anderen.
– Raquel Aldea-Mateos –

De hersengebieden die hierbij betrokken zijn, zijn die welke verband houden met de uitwisseling en verwerking van sociale informatie.

Wanneer we sociale informatie ontvangen en het gedrag van andere mensen op sociale netwerken verwerken, zijn structuren zoals de dorsomediale prefrontale cortex, de anterieure temporale kwabben, de inferieure frontale gyrus of de posterieure cingulate cortex hierbij betrokken (Raquel Aldea-Mateos, 2017).

Zelfreferentiële cognitie

Sociale netwerken zijn een buitengewone manier om jezelf bekend te maken bij mensen over de hele wereld. Het stelt ons in staat om verhalen, situaties en ervaringen uit zowel het verleden als het heden te ontvangen en door te geven.

Tegelijkertijd stelt het ons in staat om onze toekomstige verwachtingen te projecteren. Elke keer dat een adolescent een oordeel velt, een mening geeft of uitdrukt hoe hij zich voelt of wat hij denkt, worden gebieden zoals de mediale prefrontale cortex en de posterieure cingulate cortex geactiveerd.

Het gebruik van sociale media brengt veel zelfreferentieel denken met zich mee: nadenken over jezelf en het verspreiden van meningen kan extra zelfreferentieel denken opwekken.
– Raquel Aldea-Mateos –

Verwerking van beloningen door het tienerbrein

Sociale netwerken zijn een snelle en gemakkelijke manier om sociale erkenning te krijgen in de vorm van likes. Om dit concept beter te lokaliseren, gaan we een gekke metafoor gebruiken.

Stel je voor dat je elke keer dat je op een knop drukt een kleine som geld krijgt: Wauw, we hebben iets waardevols verkregen met een hele lage investering: een klik! Het beloningssysteem werkt op een vergelijkbare manier. Wanneer we iets heel versterkends krijgen dat weinig inspanning vergt, vraagt het om meer en meer.

Likes transformeren zich in signalen van succes op sociale netwerken, die een verbetering van de reputatie impliceren, het beloningssysteem van onze hersenen kunnen activeren en ervoor zorgen dat we deze sociale netwerken keer op keer raadplegen.
– Raquel Aldea-Mateos –

Drie hersengebieden zijn klassiek nauw verbonden met het beloningssysteem: de ventromediale prefrontale cortex, het ventrale striatum en het ventrale tegmentale gebied. Laten we nu kijken hoe deze gebieden kunnen worden geactiveerd:

 • Wanneer adolescenten een gesprek voeren via Instagram- chat of realtime meningen uitwisselen op een Facebook-wall, komen de volgende structuren in het geding: het ventrale striatum en de prefrontale cortex. Dat wil zeggen, ze worden geactiveerd in interacties met informatie-uitwisseling met andere mensen. Ze worden ook geactiveerd wanneer tieners een like krijgen.
 • Nieuwsgierigheid blijkt het ventrale striatum sterk te activeren. En wat is er nieuwsgieriger dan te weten wie een like heeft gegeven of heeft gereageerd op de laatste foto die is geüpload naar Instagram?
 • Bovendien bleek een andere regio die krachtig betrokken is bij het beloningssysteem van de hersenen, de nucleus accumbens, ook verband te houden met het ontvangen van likes op sociale netwerken.

Als de nucleus accumbens actief is, is er 90% kans dat de taak die wordt uitgevoerd de beloningstaak is.
– Raquel Aldea-Matos –

Dit is hoe sociale netwerken het tienerbrein beïnvloeden

Sociale netwerken wekken emoties op
Het gebruik van sociale netwerken kan zeer intens zijn en elke vorm van emotie opwekken, van positief tot negatief.

Adolescentie is de periode van het leven waarin iemand zijn plaats in de wereld probeert te vinden. Als resultaat van deze zoektocht ontstaan heroriëntaties op maatschappelijk niveau omdat ze antwoorden proberen te geven op een veelheid aan vragen: wie ben ik? Wat wil ik zijn? Hoe kan ik het krijgen?

In deze levensfase zijn de meningen van leeftijdsgenoten belangrijker dan die van familieleden.
– Raquel Aldea-Matos –

In de adolescentie vinden er intense veranderingen plaats op neuronaal niveau. Concreet vindt er op een natuurlijke en genetisch voorgeprogrammeerde manier een ‘neuraal snoeien‘ plaats waarbij onnodige neuronen verloren gaan omdat ze teveel zijn.

Dit veranderingsproces wordt vooral duidelijk als we het hebben over de distributie en concentratie van receptoren voor de neurotransmitter dopamine (een molecuul dat betrokken is bij leren en belonen). In die zin is de adolescentie een kritieke periode, aangezien adolescenten, in biologische termen, gevoeliger zijn voor beloning.

Intense activering is gevonden tijdens de adolescentie als reactie op beloningsrelevante signalen en in afwachting van een beloning.
– Raquel Aldea-Matos –

Het tienerbrein en impulsen

De directe correlatie van verhoogde beloningsgevoeligheid is, zoals gezegd, risicogedrag. Dit gaat van het overmatige gebruik van middelen zoals alcohol, tabak of andere drugs tot risicovolle seksuele praktijken. Het doel achter deze gedragingen is vaak een grotere acceptatie door de peergroup.

Bovendien missen we tot ongeveer de leeftijd van 25 jaar een robuust volwassen hersensysteem om onze impulsen te remmen. Dit is het zogenaamde cognitieve controlesysteem, dat verantwoordelijk is voor het evalueren van de informatie die we uit onze omgeving ontvangen om bijgevolg een reeks gedragingen aan te nemen die zo goed mogelijk zijn aangepast aan de context die ons wordt gepresenteerd.

Als gevolg van deze rijping van het cognitieve controlesysteem worden executieve vaardigheden zoals reactie-inhibitie, strategieplanning, impulsregulatie en cognitieve flexibiliteit verbeterd. • Pedrero, F. E. (2021c). Manual de tratamientos psicológicos: Infancia y adolescencia (Psicología) (1.a ed.). Ediciones Pirámide.
 • Ripalda Mora, J. T. (2022). Adicción a redes sociales y su relación con la imagen corporal en adolescentes (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato/Facultad de Ciencias de Salud/Carrera de Psicología Clínica).
 • Goldfarb, G. (2016). Bebés, niños, adolescentes y pantallas. Sociedad Argentina de Pediatría. PRONAP, 3(4), 123-38.
 • Aldea-Mateos, R. (2017). EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SUS CORRELATOS NEUROBIOLÓGICOS.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.