Chronische angst, wat is het?

Chronische angst wordt gekenmerkt door overmatige bezorgdheid bij afwezigheid van externe prikkels die deze angst opwekken. Wij vertellen je er in het volgende artikel over en leggen uit welke benaderingen als het meest effectief worden beschouwd.
Chronische angst, wat is het?
Leticia Aguilar Iborra

Geschreven en geverifieerd door la psicóloga Leticia Aguilar Iborra.

Laatste update: 20 april, 2023

Constante hartkloppingen, een gevoel van verstikking en zorgen over de toekomst zijn drie van de vele symptomen die kunnen worden gevoeld bij het ervaren van chronische angst. Angst is een normale reactie van het lichaam op een gevaarlijke situatie.

Deze reactie helpt het organisme voor te bereiden op het uitvoeren van een concrete actie die overleving bevordert door vermijding of confrontatie. Angst kan echter chronisch worden als de redenen om het te ervaren niet duidelijk zijn.

Met andere woorden, deze symptomen kunnen worden ervaren zonder omgevingsprikkels die ze veroorzaken. Er bestaan zorgen rond gebieden als gezondheid, financiën, gezin, werk en sociale relaties.

Kenmerken van chronische angst

Angst is een toestand waarin het individu zich voorbereidt op een actie tegen iets negatiefs. Deze voorbereiding wordt versneld door zorgen over de toekomst en de mogelijke gevolgen daarvan.

Angst wordt geassocieerd met een negatieve emotionele toon, overactivering van het organisme, gevoelens van onvoorspelbaarheid en gebrek aan controle. Daarnaast is er een te veel gerichte aandacht voor de prikkel die verband houdt met de dreiging.

Bij chronische angst kan de stimulus die verband houdt met de dreiging variëren, waardoor de belangrijkste focus van de zorg verandert zonder een bijbehorende externe stimulus. Soms zijn angstaanjagende prikkels herinneringen, gedachten en beelden die de persoon als echt en bedreigend beschouwt.

Het probleem is dat de persoon, geconfronteerd met pogingen om de situatie onder controle te krijgen om angst te verminderen, in de angstlus terecht kan komen: hoe meer pogingen om het te verminderen, hoe groter de frustratie omdat het niet onder controle is. Als gevolg hiervan nemen het gevoel van gebrek aan controle en de onaangename symptomen van chronische angst toe.

Slapeloosheid door chronische angst
Slapeloosheid maakt deel uit van de symptomen van angst, wat de dagelijkse routine bemoeilijkt.

Vermijden van angst ten koste van alles

Het probleem van mensen die lijden aan chronische angst is niet de angst voor toekomstige gebeurtenissen die als absolute realiteit worden gezien. Het echte probleem is dat ze zich vaak overweldigd voelen door van zichzelf te eisen dat ze deze onaangename gewaarwordingen niet ervaren.

Kortom, het leven van chronisch angstige individuen is gericht op het niet ervaren van angst of onrust. Onaangename herinneringen aan het verleden en zorgen worden meestal vermeden, zodat de symptomen niet verschijnen.

Leven in dienst van angst betekent andere acties vermijden die aanvankelijk plezierig zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld activiteiten met betrekking tot de werkomgeving vóór een ontmoeting met vrienden plaatsen, het gebruik van middelen om symptomen te beheersen, het vermijden van het bezoeken van open ruimtes. Dit vertaalt zich in een vermindering van plezierige activiteiten en een beperking in het leven van de persoon.

Angst en vrees worden om de volgende redenen problematisch:

  • De persoon in kwestie is niet bereid angst en vrees te ervaren.
  • Er wordt actie ondernomen om onaangename symptomen veroorzaakt door angst te voorkomen. Deze tekens kunnen variëren van fysieke gewaarwordingen tot negatieve emoties, gedachten, beelden of herinneringen.
  • Belangrijke gebieden van het leven gaan verloren om in dienst te staan van het verminderen van angst, wat een afwijking van waarden inhoudt.

Klinische ervaring heeft geleerd dat, ironisch genoeg, het vaak de pogingen van de patiënt zijn om zijn probleem op te lossen die het probleem in stand houden. De geprobeerde oplossing wordt het echte probleem.
-Giorgio Nardone en Paul Watzlawick-

Emotionele onaangepastheid bij chronische angst

Mensen met een chronische angststoornis ervaren angstgevoelens niet als normaal, maar als negatieve emotionele gebeurtenissen die koste wat het kost onder controle moeten worden gehouden. Vermijdingsstrategieën zijn meestal heel subtiel en hoeven niet van buitenaf te worden opgemerkt.

Een duidelijk voorbeeld kunnen cognitieve controlestrategieën zijn, waarin de details van een gesprek die de reden waren voor onenigheid, worden bekeken. In het laatste geval onderhoudt de persoon een dialoog met zichzelf over zijn bezorgdheid en mogelijke alternatieve oplossingen.

Pogingen tot emotionele regulering werken slechts tot op zekere hoogte. Omdat ze op korte termijn effectief zijn, gebruiken mensen met angst vaak dit soort strategieën.

Op de lange termijn vormen ze echter de instandhoudingsfactor van het probleem. In feite kunnen ze deze onaangename gewaarwordingen zelfs versterken door volledig in contact te komen met angst en zich terug te trekken uit activiteiten die belangrijk kunnen zijn. Een van de duidelijke voorbeelden kunnen zinnen zijn als “om een goede ouder te zijn, moet ik eerst mijn angst onder controle krijgen. Zo niet, dan zal ik niet genieten van tijd met mijn kind.”

Psychotherapie voor angst

Er is een grote verscheidenheid aan behandelingen (Engelse link) voor chronische angst en in de meest ernstige gevallen kan zelfs medicatie worden gebruikt. Dat laatste kan, mits aanbevolen door een professional. De belangrijkste psychologische behandelingen zullen hier worden besproken.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Vanwege het succes is cognitieve gedragstherapie (CGT) voor veel professionals de eerstelijnsbehandeling. CGT (Spaanse link) beschouwt angst als een aangeleerd of verworven gedrag door middel van klassieke en operante conditioneringsprocessen, in stand gehouden door vermijdings- of ontsnappingsreacties.

Daarom wordt de persoon aangemoedigd om de prikkels en situaties die angst veroorzaken onder ogen te zien binnen een veilige therapeutische context. Dit maakt het verwerven van nieuw leren mogelijk zonder vermijdingsreacties. Sommige van de gebruikte technieken kunnen oefeningen zijn gericht op buikademhaling, progressieve spierontspanning of exposure met responspreventie.

Bij CGT-therapie worden niet alleen gedragsstrategieën gebruikt, maar ook technieken gericht op cognitie. Voorbeelden van dit type kunnen cognitieve herstructurering, geleide verbeelding en blootstelling aan zorgen zijn.

Vrouw met zorgen
Psychologische therapieën zijn van levensbelang voor de aanpak van chronische angst.

Contextuele therapieën – therapieën van de derde generatie

In tegenstelling tot CGT houden contextuele therapieën geen verandering in die betrekking heeft op het veranderen van irrationele gedachten of overtuigingen. Het doel van therapieën van de derde generatie is eerder om de persoon afstand te laten nemen van angstopwekkende gedachten.

Met name Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) heeft de neiging zich te concentreren op gebieden van het menselijk leven die verder gaan dan symptoomverlichting op korte termijn. Deze therapie is gebaseerd op een model dat, door middel van ervaringsoefeningen, de acceptatie van ongemak bevordert wanneer er niets veranderd kan worden.

Bovendien bevordert het gedragsveranderingsprocessen wanneer de persoon erg gefocust is op symptoombeheersing en andere belangrijke gebieden in zijn leven vergeet. Therapieën van de derde generatie gebruiken andere technieken, zoals mindfulness, die de voorkeur geven aan volledige aandacht en contact met de ervaring in het huidige moment.

Alternatieven bij chronische angst

Kortom, zowel cognitieve gedragstechnieken als therapieën van de derde generatie zijn effectief gebleken voor de behandeling van chronische angst en andere vormen van angst. De doeltreffendheid van de behandeling op de lange termijn is meestal bevredigend waarbij de persoon in staat is gebieden van zijn leven die vergeten waren, te herstellen.

Naast psychologische behandeling in therapeutische context zijn er andere activiteiten die kunnen worden uitgevoerd om onaangename gewaarwordingen te kanaliseren. Een voorbeeld hiervan kan lichaamsbeweging zijn en andere soorten activiteiten die betekenen dat je het gevecht met het ongemak veroorzaakt door zorgen moet opgeven.  • Eifert, G.H. & Forsyth, J.P.(2019). La Terapia de Aceptación y Compromiso para los Trastornos de Ansiedad. Mensajero: Madrid.
  • Orozco, Wendy Navas, and María Jesús Vargas Baldares. “Trastornos de ansiedad: revisión dirigida para atención primaria.” Revista médica de costa rica y Centroamérica 69.604 (2012): 497-507.
  • Fernández, María Ángeles Ruiz, MARTA ISABEL DíAZ GARCíA, and Arabella Villalobos Crespo. Manual de técnicas de intervención cognitivo conductuales. Desclée de Brouwer, 2012.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.