Gelukkiger zijn op het werk: 7 manieren

Er zijn veel manieren om geluk op het werk te beoordelen, hoewel dit over het algemeen wordt gedaan aan de hand van drie variabelen: subjectief, psychologisch en sociaal welzijn.
Gelukkiger zijn op het werk: 7 manieren

Laatste update: 16 december, 2022

Geluk op het werk is gelukkig geen modegril. Er wordt steeds luider gesproken over de noodzaak om gelukkiger te zijn op het werk, de voordelen daarvan en hoe dat te bereiken. Omdat het een substantieel deel van je leven is, hangt werkplezier ook samen met meer levensvreugde.

Er zijn veel manieren om geluk op het werk te beoordelen, hoewel dit over het algemeen wordt gedaan aan de hand van drie variabelen: subjectief, psychologisch en sociaal welzijn. Hieraan moeten we ook financieel welzijn toevoegen, natuurlijk een essentieel element als het gaat om gelukkiger zijn op het werk. Desondanks richt ons advies zich op de drie geschetste variabelen en hoe je deze kunt bereiken.

Gelukkiger zijn op het werk

Er zijn aanwijzingen (Engelse link) dat de zelfbeschikkingstheorie kan worden toegepast op werkomgevingen om meer werknemerstevredenheid te bereiken. De theorie suggereert dat de mens drie essentiële psychologische behoeften heeft om psychologisch welzijn te bereiken: autonomie, competentie en verwantschap.

Autonomie wordt geassocieerd met de vrijwillige en significante perceptie van het eigen gedrag; competentie met de efficiënte en effectieve aard van de acties; en verwantschap met het vermogen om zich verbonden, gewaardeerd en begrepen te voelen door de omgeving. Op basis van deze variabelen kunnen we 7 tips opstellen om gelukkiger te zijn op het werk.

1. Creëer een vriendschapskring met je collega’s

Een studie (Engelse link) gepubliceerd in Frontiers in Psychology in 2020 ontdekte dat vriendschap op de werkvloer zich vertaalt in een grotere bron van vreugde, geluk en interpersoonlijk gedrag.

Het hebben van vrienden op je werk kan een bron van motivatie zijn tijdens de werkdag, omdat het je helpt je meer op je gemak te voelen bij je dagelijkse bezigheden. Het is zelfs veel waarschijnlijker dat je beter presteert in het gezelschap van mensen die je waardeert dan met gedeeltelijk onbekende onderwerpen.

Maar het is niet nodig dat je collega’s je beste vrienden worden, het is zelfs niet nodig dat de vriendschap buiten de werkuren wordt overgedragen. Welkom als dat gebeurt, maar zelfs als dat niet gebeurt, is het creëren van een sterke vriendschapskring een van de manieren om gelukkiger te zijn op het werk. Een zeer nuttig advies voor degenen die in kantoren werken.

2. Neem gedurende de dag kleine pauzes

Je kunt gelukkiger zijn op het werk als je vrije tijd hebt.
Pauzes, alleen of in gezelschap, zijn erg belangrijk voor een goede werkomgeving.

Deskundigen hebben (Engelse link) pauzes gedurende de dag in verband gebracht met een vermindering van emotionele uitputting, een hogere beoordeling van de tevredenheid op het werk en meer organisatorisch burgerschapsgedrag. Korte pauzes kunnen worden gezien als een strategie om gelukkiger te zijn op het werk, en er zijn verschillende manieren om dit op te nemen.

Het wordt aanbevolen om elk uur een pauze van 5 minuten te nemen en deze, indien mogelijk, in verband te brengen met een of andere vorm van fysieke beweging. Een korte wandeling maken, opstaan en strekken, van houding veranderen op je werkplek, water drinken of een gezonde snack eten als je niet aan je bureau zit, en een kort telefoongesprek voeren zijn maar een paar dingen die je in die tijd kunt doen.

3. Gelukkiger op het werk: stel grenzen tussen je privé- en werkleven

Zoals we in het begin vermeldden, en zoals het bewijs (Engelse link) ondersteunt, hangen welzijn op het werk en welzijn in het leven van elkaar af. De relatie is tweerichtingsverkeer, zodat wanneer iemand wordt beïnvloed, zijn tegenhanger dat ook doet.

Als je geen duidelijke grenzen stelt tussen werk en privéleven, komt je privéleven uiteindelijk in het gedrang, wat vroeg of laat een negatieve invloed zal hebben op je werkplezier.

4. Herken je prestaties

Onderzoekers associëren (Engelse link) erkenning van prestatie met een lagere kans op het ontwikkelen van een burn-out. Op dezelfde manier kan het ook het gevoel van eigenwaarde vergroten en persoonlijke prestaties verbeteren.

Dit alles kan leiden tot gelukkiger zijn op het werk, zodat een omgeving die werk en professionele prestaties niet erkent, zich vertaalt in grotere ontevredenheid.

Vaak laat de werknemer zelf de erkenning van zijn prestaties achterwege, of vergeet ze in ieder geval heel snel of laat ze achterwege.

Het herinneren en waarderen van je professionele successen kan je een stimulans geven om in de toekomst nieuwe te blijven oogsten. Ook om betekenis te geven aan de inspanningen die je de afgelopen jaren hebt geleverd. Als je wilt, kun je een beloningssysteem opzetten om het tastbaarder te maken.

5. Upgrade je werkruimte

Je kunt gelukkiger zijn op het werk door georganiseerd te zijn
Organisatie is essentieel om prestaties te optimaliseren en werkgeluk te bereiken.

Meerdere studies (Engelse link) en onderzoeken (Engelse link) hebben de werkplek in verband gebracht met een hogere beoordeling van geluk, tevredenheid en comfort tijdens de werkdag. Zeker, werken in een omgeving die je prettig vindt, die zich aanpast aan je behoeften en die je ergonomische voordelen biedt, kan een merkbaar verschil maken om gelukkiger te zijn op het werk.

Je hoeft geen radicale verandering door te voeren, zelfs kleine dingen kunnen je ten goede komen.

Het uitzicht dat je recht voor je hebt veranderen, de intensiteit van het licht aanpassen, inclusief kleine decoraties, een vaas met bloemen plaatsen, je stoel verwisselen voor een comfortabelere en andere dingen kunnen de beoordeling van de dag, de duur ervan bepalen en de opdrachten die je moet veranderen naar een positief vlak.

6. Gelukkiger op het werk: decoreer je werkplek met planten

Een tip die in de vorige sectie is ingevoegd, maar vanwege de voordelen ervan een eigen analyse verdient. Experts hebben ontdekt (Engelse link) dat blootstelling aan de natuurlijke elementen stress, angst en depressie in de werkomgeving kan verminderen. Een manier om je blootstelling aan natuurlijke elementen te vergroten, is door planten in de buurt van je werkruimte te plaatsen.

7. Regel je verwachtingen

Naast deze lijst met tips die we je hebben gegeven om gelukkiger te zijn op het werk, is het altijd belangrijk om de verwachtingen die je hieromtrent hebt te reguleren.

Het is onmogelijk om 100% tevreden te zijn op werkniveau, noch is het mogelijk om 100% tevreden te zijn op persoonlijk, interpersoonlijk en ander niveau. Je werkdag zal goede, zeer goede en ongelooflijke momenten hebben; maar er zullen er ook enkele zijn die je demotiveren en zelfs afwijzing veroorzaken.

Bewust zijn van dit laatste is erg belangrijk, omdat het je voorbereidt op het omgaan met de minder leuke momenten in je werkomgeving. Zoals je kunt zien, kost het toepassen van alle tips niet veel moeite, en de voordelen zijn in de meeste gevallen onmiddellijk zichtbaar. Stop niet met ze te gebruiken om de beoordeling die je maakt over je geluk in de werkomgeving te verbeteren.  • An M, Colarelli SM, O’Brien K, Boyajian ME. Why We Need More Nature at Work: Effects of Natural Elements and Sunlight on Employee Mental Health and Work Attitudes. PLoS One. 2016 May 23;11(5):e0155614.
  • Hunter EM, Wu C. Give me a better break: Choosing workday break activities to maximize resource recovery. J Appl Psychol. 2016 Feb;101(2):302-11.
  • Lusa S, Käpykangas SM, Ansio H, Houni P, Uitti J. Employee Satisfaction With Working Space and Its Association With Well-Being-A Cross-Sectional Study in a Multi-Space Office. Front Public Health. 2019 Nov 26;7:358.
  • Obeidat B, Younis MB, Al-Shlool E, Alzouby A. A Study of Workspace Design Characteristics Exemplified by Nurses’ Satisfaction Within Three Intensive Care Units in a University Hospital. HERD. 2022 Apr;15(2):63-78.
  • Renger D, Miché M, Casini A. Professional Recognition at Work: The Protective Role of Esteem, Respect, and Care for Burnout Among Employees. J Occup Environ Med. 2020 Mar;62(3):202-209.
  • Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C. H., & Rosen, C. C. A review of self-determination theory’s basic psychological needs at work. Journal of Management. 2016; 42(5): 1195-1229.
  • Xiao J, Mao JY, Quan J, Qing T. Relationally Charged: How and When Workplace Friendship Facilitates Employee Interpersonal Citizenship. Front Psychol. 2020 Feb 19;11:190.
  • Weziak-Bialowolska D, Bialowolski P, Sacco PL, VanderWeele TJ, McNeely E. Well-Being in Life and Well-Being at Work: Which Comes First? Evidence From a Longitudinal Study. Front Public Health. 2020 Apr 9;8:103.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.