7 bijzonderheden over eenzaamheid

Eenzaamheid is een verschijnsel dat tegenwoordig zeer veel voorkomt. We bespreken 7 weetjes over dit onderwerp.
7 bijzonderheden over eenzaamheid
Laura Ruiz Mitjana

Beoordeeld en goedgekeurd door la psicóloga Laura Ruiz Mitjana.

Laatste update: 06 februari, 2023

Eenzaamheid wordt tegenwoordig beschouwd als een probleem voor de volksgezondheid. Er is de afgelopen jaren een sociale dynamiek opgebouwd om dit aan te moedigen. Werken op afstand, online winkelen, sociale media en meer doen niets anders dan mensen die aanleg hebben om eenzaam te zijn, van elkaar los te koppelen. Omdat het een verkeerd begrepen fenomeen is in de bevolking, analyseren we vandaag 7 bijzonderheden over eenzaamheid.

Experts (Engelse link) classificeren twee soorten eenzaamheid: emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. De eerste verwijst naar de afwezigheid van een gehechtheidsfiguur; de tweede naar de afwezigheid van een sociale kring. Je kunt echter eenzaamheid ontwikkelen door een gehechtheidsfiguur en een sociale kring te hebben, aangezien variabelen zoals wederkerigheid, een gevoel van verbondenheid, gezelschap en anderen ook een rol spelen.

7 bijzonderheden over eenzaamheid

Hoewel ze van oudsher als synoniemen werden beschouwd, is eenzaamheid iets heel anders dan sociaal isolement. Een persoon kan er jaren mee te maken hebben zonder sociaal isolement, een kenmerk dat het voor zijn omgeving moeilijk maakt om te detecteren. Er zijn veel dingen die erover kunnen worden gezegd, maar we delen hier 7 bijzonderheden over eenzaamheid die je waarschijnlijk nog niet wist.

1. Eenzaamheid is besmettelijk

Trivia over eenzaamheid is onder meer dat het besmettelijk is
Lijden aan eenzaamheid kan naaste mensen treffen, zelfs als er geen bewijs is van een directe relatie.

Een rapport (Engelse link) gepubliceerd in de Journal of Personality and Social Psychology in 2009 ontdekte dat eenzaamheid zeer besmettelijk is. Het manifesteert zich niet individueel, maar doet dat in clusters en tot 3 graden van scheiding.

Volgens de geciteerde studie hebben vrienden, vooral vrouwen, meer kans om met eenzaamheid ‘besmet’ te raken wanneer ze omgaan met een eenzame persoon (in plaats van met collega’s en familie).

2. Het wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op overlijden

Een meta-analyse (Engelse link) gepubliceerd in PLOS Medicine in 2010 suggereerde dat de odds ratio voor verhoogde sterfte door eenzaamheid 1,45 is. Om dit in perspectief te plaatsen, het is twee keer het risico op overlijden door obesitas en vier keer het risico op blootstelling aan luchtvervuiling. Dit komt door alle variabelen die een rol gaan spelen bij het aannemen van solitair gedrag.

Bijvoorbeeld de toewijding aan een sedentaire levensstijl, de afname van fysieke activiteit, het verhoogde risico op het ontwikkelen van stress, angst en depressie, en het ongemak om op kritieke of bepaalde momenten toegang te krijgen tot hulp. Het bewijsmateriaal (Engelse link) wijst erop dat oudere volwassenen de belangrijkste risicopopulatie zijn.

3. Het kan een risico zijn voor dementie

Experts (Engelse link) wijzen al tientallen jaren op eenzaamheid als risicofactor voor dementie. Dit is een van de belangrijkste beïnvloedbare factoren, omdat het kan leiden tot de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer en andere typen. De associatie is zo sterk dat het zelfs onafhankelijk kan zijn van andere genetische, gedrags- en omgevingsfactoren.

4. Brengt je immuunsysteem in gevaar

Een werk (Engelse link) gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health in 2019 classificeerde eenzaamheid als een ‘immunometabool syndroom’. Dit komt door veranderingen in het immuunsysteem en het stofwisselingssysteem die als reactie daarop worden geactiveerd. Het kan onder andere het volgende beïnvloeden:

 • De antilichaamrespons tegen virussen en vaccins.
 • De normale werking van immuuncellen.
 • Het proces van glykemische controle in het bloed.
 • Vet metabolisme.
 • Lichaamssamenstelling.
 • Inflammatoire cytokine niveaus.
 • Groeifactoren.
 • Cardiovasculaire functie.

5. Verstoort je slaappatroon

Er zijn aanwijzingen (Engelse link) dat eenzaamheid een risicofactor is voor het ontstaan van slaapstoornissen. De theorie erachter stelt dat mensen, om rustig te kunnen slapen, een veilige en rustige sociale omgeving nodig hebben.

Dit is een evolutionaire eigenschap, die zich manifesteert in situaties van sociaal isolement. Het is niet verrassend dat onderzoeken (Engelse link) naar slapeloosheid slechtere resultaten laten zien voor degenen die werkloos zijn en degenen die alleen wonen.

6. Eenzaamheid beïnvloedt je eetlust

Nieuwsgierigheid over eenzaamheid omvat voedsel
Eetpatronen kunnen veranderen bij mensen die constant alleen zijn.

Recent onderzoek (Engelse link) heeft gesuggereerd dat eenzaamheid een verminderde eetlust kan veroorzaken. Eenzame mensen hebben de neiging om alleen te eten, en in deze contexten hebben ze de neiging om een kleiner deel van het voedsel te eten dan niet-solitaire proefpersonen.

Het is belangrijk om de sociale dynamiek achter eten te begrijpen, vooral wanneer het in een groep wordt gedaan. Eenzame mensen gaan ook minder vaak uit eten en eten minder gezond.

7.Eenzaamheid kan een langdurige ervaring zijn

Alle mensen krijgen op verschillende momenten in hun leven te maken met teruggetrokkenheid. De meesten van hen slagen erin om te herstellen, dus het is een voorbijgaande ervaring.

Volgens de onderzoekers (Engelse link) wordt voor anderen echter het mechanisme dat leidt tot sociale of emotionele ‘herverbinding’ tijdens het proces veranderd, wat resulteert in langdurige eenzaamheid (zelfs als de katalysator ontbreekt die het motiveerde, bijvoorbeeld single zijn of geen een werk hebben).

Het is een zeer complexe ervaring, die ook meerdere gevolgen heeft voor de fysieke en emotionele gezondheid. Zich bewust zijn van de curiositeiten over eenzaamheid is nuttig om de reikwijdte en gevolgen ervan te begrijpen. Als je ermee te maken hebt, kan het een grote hulp zijn om contact te maken met steungroepen en psychologische hulp te zoeken. • Allaert FA, Urbinelli R. Sociodemographic profile of insomniac patients across national surveys. CNS Drugs. 2004;18 Suppl 1:3-7; discussion 41, 43-5.
 • Cacioppo JT, Fowler JH, Christakis NA. Alone in the crowd: the structure and spread of loneliness in a large social network. J Pers Soc Psychol. 2009 Dec;97(6):977-91.
 • Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS Med. 2010 Jul 27;7(7):e1000316.
 • Kurina LM, Knutson KL, Hawkley LC, Cacioppo JT, Lauderdale DS, Ober C. Loneliness is associated with sleep fragmentation in a communal society. Sleep. 2011 Nov 1;34(11):1519-26.
 • Mikami Y, Motokawa K, Shirobe M, Edahiro A, Ohara Y, Iwasaki M, Hayakawa M, Watanabe Y, Inagaki H, Kim H, Shinkai S, Awata S, Hirano H. Relationship between Eating Alone and Poor Appetite Using the Simplified Nutritional Appetite Questionnaire. Nutrients. 2022 Jan 14;14(2):337.
 • Perissinotto CM, Stijacic Cenzer I, Covinsky KE. Loneliness in older persons: a predictor of functional decline and death. Arch Intern Med. 2012 Jul 23;172(14):1078-83.
 • Pourriyahi H, Yazdanpanah N, Saghazadeh A, Rezaei N. Loneliness: An Immunometabolic Syndrome. Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov 19;18(22):12162.
 • Qualter, P., Vanhalst, J., Harris, R., Van Roekel, E., Lodder, G., Bangee, M., … & Verhagen, M. Loneliness across the life span. Perspectives on Psychological Science. 2015; 10(2): 250-264.
 • Sutin AR, Stephan Y, Luchetti M, Terracciano A. Loneliness and Risk of Dementia. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2020 Aug 13;75(7):1414-1422.
 • Yanguas J, Pinazo-Henandis S, Tarazona-Santabalbina FJ. The complexity of loneliness. Acta Biomed. 2018 Jun 7;89(2):302-314.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.