7 psychologische gevolgen van discriminatie

Weet jij wat de emotionele en psychologische gevolgen van discriminatie zijn? Wij bespreken de belangrijkste die de deskundigen noemen.
7 psychologische gevolgen van discriminatie

Laatste update: 11 januari, 2023

Onder discriminatie wordt verstaan de oneerlijke behandeling die een persoon wordt aangedaan door hem in groepen, klassen of algemene categorieën in te delen. Bijvoorbeeld religie, gewicht, huidskleur, nationale afkomst, leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid. Hoewel er op dit gebied vooruitgang is geboekt, kunnen we stellen dat het een latent maatschappelijk probleem is. Laten we daarom eens kijken wat de psychologische gevolgen van discriminatie zijn.

Discriminatie kan zowel op psychisch als op fysiek vlak van invloed zijn. Wie er ook het slachtoffer van is, kan een reeks gedragspatronen ontwikkelen om met de gevolgen ervan om te gaan. Dit vertaalt zich in emotionele, mentale en gewoontestoornissen. Er zijn veel psychologische gevolgen van discriminatie, maar vandaag richten we ons op de belangrijkste.

Belangrijkste psychologische gevolgen van discriminatie

In het begin werd de term discriminatie gebruikt om te verwijzen naar de behandeling die een persoon kreeg in relatie tot zijn huidskleur. Tegenwoordig is het gebruik ervan wijdverspreid, zodat verschillende kwaliteiten en kenmerken kunnen worden gebruikt om een discriminerende handeling te manifesteren. We hebben 7 psychologische gevolgen van discriminatie volgens de experts op een rijtje gezet.

1. Hogere stressindices

Zoals aangegeven door de American Psychological Association (APA – Engelse link), is stress een van de eerste psychologische gevolgen van discriminatie. Stress is een natuurlijke reactie die het lichaam voorbereidt op een probleem dat zijn integriteit bedreigt. Het maakt deel uit van wat bekend staat als de vecht- of vluchtreactie; dat wil zeggen acties om te vluchten en te overleven of te blijven en te vechten.

Degenen die permanent worden gediscrimineerd, vertonen meer stress. Dit komt omdat je lichaam constant alert is om te vluchten of te blijven en te vechten. Stress heeft een negatieve invloed op de algemene gezondheid, zodat de getroffen persoon zowel fysiek als mentaal parallelle gevolgen zal ontwikkelen.

2. Angststoornissen

Uit een studie (Engelse link) gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences in 2020 bleek dat episodes van aanhoudende discriminatie een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van angst. Angst is geen enkele stoornis, maar eerder een groep van stoornissen. Obsessief-compulsieve stoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis en specifieke fobieën zijn enkele van de manifestaties ervan.

Afhankelijk van het specifieke type discriminatie kunnen blootgestelde personen een van deze stoornissen ontwikkelen. Al deze manifestaties hebben gemeenschappelijke symptomen, zoals verergerde angst, pathologische angst, overmatige zorgen, gevoelens van rusteloosheid en concentratieproblemen. Ernstige gevallen kunnen leiden tot chronische angst.

3. Gevolgen van discriminatie: episodes van depressie

De psychologische gevolgen van discriminatie zijn depressie en angst
Mensen die gediscrimineerd worden, kunnen veel psychologische gevolgen hebben, vooral op jonge leeftijd.

Er zijn ook aanwijzingen (Engelse link) dat discriminerende gedragingen en attitudes de kans vergroten dat de getroffenen depressieve symptomen vertonen. Depressie is een zeer complex fenomeen, een fenomeen dat een reeks fysieke, emotionele en psychologische reacties uitlokt die iemands welzijn volledig verstoren. Het wordt onder meer gekenmerkt door het volgende:

 • Gevoelens van hopeloosheid.
 • Frustratie en rusteloosheid.
 • Gevoel van leegte.
 • Pessimisme, hulpeloosheid en nutteloosheid.
 • Verminderd plezier in activiteiten waar voorheen van genoten werd.
 • Sociale terugtrekking.
 • Slaapproblemen.
 • Vermoeidheid, verlies van energie en permanente lusteloosheid.

Depressie wordt beïnvloed door chemische factoren, dus het gaat niet alleen om verdriet. Als de mate van discriminatie die een persoon ervaart matig of ernstig is, is het niet ongebruikelijk dat dit soort episodes zich voordoen. De ernstigste gevallen kunnen in verband worden gebracht met zelfmoordgedachten en zelfs pogingen om deze gedachten uit te voeren.

4. Gevolgen van discriminatie: lager zelfbeeld

Studies (Engelse link) en onderzoek (Engelse link) hebben waargenomen discriminatie in verband gebracht met een negatieve invloed op het algehele gevoel van eigenwaarde. Eigenwaarde is de subjectieve perceptie die een persoon over zichzelf heeft.

Discriminerende opmerkingen, plagen, incidenten en ontmoetingen kunnen deze perceptie veranderen. In dit geval doet het dat in negatieve zin en is het uitgangspunt kritiek en vooroordelen van buitenaf.

Een laag zelfbeeld is een probleem dat onzichtbaar blijft. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn, bijvoorbeeld suïcidaal gedrag, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen en episoden van depressie en angst. Het is gebouwd op basis van de relatie van de persoon met de omgeving, dus het is normaal dat het tijdens het proces wordt beïnvloed.

5. Blijvend trauma

Aan de andere kant hebben sommige onderzoekers (Engelse link) ontdekt dat discriminerende gebeurtenissen genoeg littekens kunnen achterlaten om trauma’s te veroorzaken.

Dit is een van de psychologische gevolgen van discriminatie die tientallen jaren kan aanhouden, en wel in de vorm van een posttraumatische stressstoornis. Sommige manieren waarop trauma’s zich kunnen manifesteren, zijn nachtmerries, flashbacks en een gebrek aan positieve emoties.

6. Eetstoornissen

De psychologische gevolgen van discriminatie zijn onder meer eetstoornissen
Het is gemakkelijker voor iemand die aan een depressie lijdt om eetstoornissen zoals anorexia te hebben.

Eetstoornissen komen specifiek voor bij discriminerende gebeurtenissen die verband houden met gewicht of uiterlijk. Bijvoorbeeld onder degenen die zwaarlijvig zijn, overgewicht hebben, onvoldoende spiermassa hebben of erg mager zijn.

Deze zijn vatbaar voor het ontwikkelen van anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en vermijdende en beperkte eetstoornis. Vigorexia kan ook een vervolg zijn op deze gebeurtenissen.

7. Lagere perceptie van algemeen psychologisch welzijn

Tot slot melden mensen die aan dit soort situaties zijn blootgesteld, een verminderd algemeen psychisch welbevinden. Het psychisch welbevinden bemiddelt de algemene tevredenheid van het leven, zodat een getroffene zal zien hoe het door een proces van vernietiging en vervreemding gaat.

De impact ervan zal worden gezien op emotioneel niveau, maar ook in de manier waarop je je dagelijkse leven beheert, met anderen omgaat, acties voor de toekomst plant en je realiteit interpreteert.

De psychologische gevolgen van het lijden aan discriminatie blijven niet onopgemerkt, en altijd op een negatief niveau. Daarom is het stoppen van dergelijke gebeurtenissen een sociale en publieke doelstelling, aangezien de gevolgen ervan in de samenleving breed worden gevoeld.

Er is vooruitgang geboekt op juridisch gebied, zodat het tegenwoordig mogelijk is om discriminerende gebeurtenissen aan de bevoegde autoriteiten te melden. Doe dit indien nodig en zoek professionele hulp als je een van deze gevolgen ervaart. • Britt-Spells AM, Slebodnik M, Sands LP, Rollock D. Effects of Perceived Discrimination on Depressive Symptoms Among Black Men Residing in the United States: A Meta-Analysis. Am J Mens Health. 2018;12(1):52-63.
 • Cuevas AG, Mann FD, Williams DR, Krueger RF. Discrimination and anxiety: Using multiple polygenic scores to control for genetic liability. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118(1):e2017224118.
 • Espinosa A. Discrimination, Self-Esteem, and Mental Health Across Ethnic Groups of Second-Generation Immigrant Adolescents. J Racial Ethn Health Disparities. 2021 Dec;8(6):1539-1550.
 • Panchanadeswaran S, Dawson BA. How discrimination and stress affects self-esteem among Dominican immigrant women: an exploratory study. Soc Work Public Health. 2011;26(1):60-77.
 • Polanco-Roman L, Danies A, Anglin DM. Racial discrimination as race-based trauma, coping strategies, and dissociative symptoms among emerging adults. Psychol Trauma. 2016;8(5):609-617.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.