Een nachtelijke paniekaanval: symptomen, oorzaken en behandeling

Een nachtelijke paniekaanval verschijnt midden in de nacht en zorgt ervoor dat we wakker worden van angst en intens ongemak. Welke andere symptomen gaan ermee gepaard? Waarom verschijnen deze aanvallen? Ontdek dit en meer!
Een nachtelijke paniekaanval: symptomen, oorzaken en behandeling
Laura Ruiz Mitjana

Geschreven en geverifieerd door la psicóloga Laura Ruiz Mitjana.

Laatste update: 18 juni, 2023

Een nachtelijke paniekaanval is er een die midden in de nacht verschijnt. Het is de plotselinge verschijning van angst en intens ongemak bij het ontwaken, samen met andere soorten symptomen. Volgens de Ayuda Association (Spaanse link) verschijnen dit soort aanvallen meestal in de non-rem-slaapfase, wanneer we rustiger en meer ontspannen zijn.

Het zijn korte aanvallen, maar als we wakker worden kunnen we het gevoel hebben dat we al heel lang zo zijn. Het gaat niet om nachtmerries en daar moeten we een goede differentiaaldiagnose van maken. Waardoor worden ze nog meer gekenmerkt? Laten we de oorzaken en behandeling ervan weten.

Een nachtelijke paniekaanval: wat is het?

De nachtelijke paniekaanval verschijnt ‘s nachts, ofwel aan het begin, tijdens de nacht of wanneer we op het punt staan op te staan. De aard ervan is hetzelfde als bij een gewone paniekaanval, maar wat verandert is het tijdstip van aanvang.

Paniekaanvallen zijn plotselinge episodes van intense angst die ernstige lichamelijke reacties veroorzaken, terwijl er in werkelijkheid geen echt of schijnbaar gevaar is. Als ze ‘s nachts voorkomen, worden ze nachtelijke paniekaanvallen genoemd.

Zo verschijnt bij een paniekaanval tijdelijk en geïsoleerd intense angst of ongemak, vergezeld van een andere reeks symptomen die plotseling beginnen en hun maximale expressie bereiken in de eerste 10 minuten, zoals beschreven in het Statistisch Handboek van psychische stoornissen (DSM). De symptomen die gepaard gaan met de episode zijn van 5 soorten:

 • Cardiopulmonaal: gevoel van verstikking bijvoorbeeld.
 • Autonoom: zweten, koude rillingen.
 • Gastro-intestinaal: misselijkheid, verstikking.
 • Neurologisch: beven, trillen.
 • Psychiatrisch: derealisatie of depersonalisatie.
Man met een nachtelijke paniekaanval
Tijdens de nacht of voor het ontwaken verstoort deze verscheidenheid aan paniekaanvallen de slaap.

Symptomen van een nachtelijke paniekaanval

Minimaal 4 van de symptomen van een nachtelijke paniekaanval (of een andere paniekaanval) moeten voorkomen om de diagnose te verduidelijken. Deze tekens zijn de volgende:

 • Hartkloppingen: hartkloppingen of snelle hartslag.
 • Zweten: met trillen en beven.
 • Verstikking: gevoel van moeite met ademhalen of stikken.
 • Pijn: ongemak in de borst of buik.
 • Misselijkheid.
 • Duizeligheid: met onvastheid, duizeligheid of flauwvallen.
 • Rillingen: of gevoel van warmte.
 • Paresthesieën: gevoelloosheid of tintelend gevoel.
 • Derealisatie: gevoel van onwerkelijkheid of depersonalisatie (onthechting van zichzelf).
 • Angsten: om de controle te verliezen, gek te worden of dood te gaan.

De vijfde versie van de DSM voegt eraan toe dat het plotseling optreden van deze symptomen kan optreden vanuit een staat van kalmte of vanuit een staat van angst. Afhankelijk van de intensiteit zal de aanval min of meer storend zijn of in sterkere mate de kwaliteit van de slaap verstoren.

Om van een nachtelijke paniekaanval te spreken is het logisch dat de symptomen gedurende de nacht moeten optreden. De persoon die eraan lijdt, wordt angstig en bang wakker en vertoont enkele van de bovenstaande tekenen.

Je kunt je niet op je plaats en verward voelen, met angst, hartkloppingen en een gevoel van onzekerheid. Na de aanval kun je weer in slaap vallen of niet, afhankelijk van de intensiteit ervan.

Oorzaken van nachtelijke paniekaanvallen

We gaan het nu hebben over de verklaringsmodellen (Spaanse link) die voor angst zijn voorgesteld. Er zijn verschillende soorten van deze modellen, afhankelijk van hun aard, oriëntatie en kenmerken.

Biologische modellen

Enerzijds vinden we biologische modellen, die spreken van een mogelijke genetische aanleg voor het lijden aan een angststoornis. In die zin wordt bewijs voorgesteld ten gunste van de invloed van erfelijke factoren als triggers van bepaalde angstige episodes.

Bij monozygote tweelingen is de concordantie van het hebben van een algemene angststoornis bijvoorbeeld 34%, tegen 17% in het geval van dizygote tweelingen (tweelingen).

Binnen deze groep vinden we ook neurobiologische modellen die veranderingen vaststellen in sommige hersensubstanties bij mensen met angststoornissen. Deze beïnvloeden GABA (gamma-aminoboterzuur), noradrenaline (noradrenerge hypothese) of serotonine (serotonerge hypothese).

Leertheorieën

Leertheorieën hebben ook geprobeerd angststoornissen, zoals nachtelijke paniekaanvallen, te verklaren. Het gaat steeds om een globale visie, maar dat zou ook kunnen gelden voor de verbouwing waar we nu mee te maken hebben. In dit geval zijn er vier hoofdmodellen:

 • Klassieke conditionering (Watson-Rayner): angst wordt aangeleerd via een proces van klassieke conditionering.
 • Bifactorieel model (Mowrer): stelt dat angst in stand wordt gehouden door een combinatie van klassieke conditionering en operante conditioneringsprocedures.
 • Incubatiewet (Eysenck): overwint de beperkingen van de twee voorgaande modellen.
 • Theorie van voorbereiding (Seligman): het organisme is fylogenetisch voorbereid om gemakkelijk de relatie tussen stimuli te associëren of te leren, en dit geldt ook in het geval van angst.

Cognitieve modellen

Cognitieve modellen spreken van bepaalde aandachtsbiasses waardoor we meer aandacht besteden aan bedreigende stimuli. Dit zou sommige angststoornissen verklaren. Er zijn andere modellen binnen deze groep die problemen in verband met moeilijkheden bij het remmen van onaangename prikkels als oorzaak voorstellen.

Vrouw wordt 's nachts bang wakker
De verklarende modellen van de aandoening zijn gevarieerd en geen enkele heeft volledige validatie om de etiologie te bepalen.

Mogelijke behandelingen voor een nachtelijke paniekaanval

We moeten onderscheid maken tussen het hebben van een nachtelijke paniekaanval en het lijden aan een paniekstoornis. In het tweede geval is het noodzakelijk dat er twee of meer aanvallen zijn verschenen en dat deze onvoorzien waren (zoals in het geval van nachtelijke aanvallen).

Zo zal het niet hetzelfde zijn om iemand te behandelen met een geïsoleerde nachtelijke paniekaanval (waarbij bijvoorbeeld ontspanningstechnieken kunnen worden gebruikt naast het zoeken naar de mogelijke oorzaak van de aanval), niet hetzelfde als de behandeling  van iemand met een gevestigde paniekstoornis.

In het geval van paniekstoornissen is de behandeling bij uitstek (Spaanse link) een cognitief-gedragsmatige behandeling met meerdere componenten. Het omvat verschillende elementen of technieken, zoals live blootstelling aan interoceptieve stimuli en cognitieve herstructurering.

Andere even effectieve behandelingen voor paniekstoornis (van meest tot minst effectief) zijn cognitieve gedragstherapie, toegepaste relaxatie, exposure-therapie en farmacotherapie. Vooral SSRI-antidepressiva (selectieve serotonineheropnameremmers) worden gebruikt.

Praten met een professional is de aanpak

Zoals we al zeiden, zal de interventie anders zijn als je af en toe een nachtelijke paniekaanval krijgt (en de diagnose paniekstoornis nog niet gesteld kan worden). Het is het beste om naar een specialist te gaan die het specifieke geval kan analyseren en kan werken om de oorzaak te vinden.

“Angst is niet altijd slecht, soms werkt het als een waarschuwing.”
-Anoniem-

Aan de andere kant kunnen ontspannings- en ademhalingstechnieken (bijvoorbeeld mindfulness, meditatie en diafragmatische ademhaling) nuttig zijn. Wij dringen er echter op aan dat een optimale interventie wordt verstrekt door een gespecialiseerde professional. • American Psychiatric Association -APA- (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Madrid. Panamericana.
 • Arbona, Cristina Botella. “Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno de pánico.” Psicothema 13.3 (2001): 465-478.
 • Lopez Rueda, Orlin Jobino. “Evaluación y diagnóstico del trastorno de pánico, desde el análisis del manual diagnósticos DSM V.” (2019).
 • American Psychiatric Association -APA- (2000). DSM-IV-TR. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th Edition Reviewed). Washington, DC: Author.
 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2010). Manual de Psicopatología. Volumen II. Madrid: McGraw-Hill.
 • Caballo (2002). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Vol. 1 y 2. Madrid. Siglo XXI (Capítulos 1-8, 16-18).
 • Ildefonso, Benita Cedillo. “Generalidades de la neurobiología de la ansiedad.” Revista Electrónica de Psicología Iztacala 20.1 (2017): 239-251.
 • Díaz, Marcela Velázquez, et al. “Modelos explicativos del trastorno por ansiedad generalizada y de la preocupación patológica.” Revista de Psicología GEPU 7.2 (2016): 156-167.
 • Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. y Amigo, I. (2010). Guía de tratamientos psicológicos eficaces I y II:. Madrid: Pirámide.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.