Te veel empathie kan slecht zijn voor je geestelijke gezondheid

Pathologische empathie kan je geestelijke gezondheid in gevaar brengen, en dat doet het op veel manieren. Laten we eens kijken wat psychologen erover zeggen.
Te veel empathie kan slecht zijn voor je geestelijke gezondheid

Laatste update: 19 december, 2022

De term empathie is afgeleid van het Griekse woord empátheia wat zich vertaalt als ‘passie’ of ’emotie’. Het werd meer dan 100 jaar geleden populair in de psychologie door auteurs als Edward Titchener met een iets andere nuance. Tegenwoordig wordt het begrepen als het begrijpen van de gevoelens, het lijden en het gedrag van anderen op basis van mededogen. Te veel empathie kan je mentale gezondheid aantasten, iets wat de afgelopen jaren is gebleken.

Empathie is nauw verwant aan anders-zijn, altruïsme, solidariteit en begrip. Dit zijn allemaal waarden die in de samenleving als ethisch en moreel worden beschouwd.

Empathie is een waardevolle eigenschap in veel beroepen, zoals in de verpleegkunde, en het in de praktijk brengen ervan vertaalt zich in sterke interpersoonlijke banden. Dat gezegd hebbende, wat gebeurt er als empathie gezonde grenzen overschrijdt? We bekijken hoe het teveel ervan je geestelijke gezondheid in gevaar kan brengen.

Wat de wetenschap zegt over te veel empathie hebben en geestelijke gezondheid

Alle mensen hebben een andere mate van empathie. Afgezien van bepaalde stoornissen die het negatief conditioneren (psychopathie, autismespectrumstoornis, de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie en andere), manifesteert ieder van ons het dagelijks met een verschillende intensiteit. Sommigen zijn meer empathisch dan anderen. Maar uiteindelijk ontwikkelen we allemaal houdingen en gedragingen die daardoor worden geleid.

Volgens onderzoekers (Engelse link) helpt empathie ons om ons te verbinden met anderen (hun ervaringen, behoeften en verlangens). Dit is een evolutionair kenmerk, aangezien het voortbestaan van onze soort afhing en nog steeds afhangt van elkaar helpen, dus empathie is een van de manieren om helpende banden te bevorderen. Wanneer empathie zich manifesteert in bepaalde contexten van buitensporige intensiteit, kan dit echter je geestelijke gezondheid aantasten.

Uit een studie (Engelse link) gepubliceerd in Development and Psychopathology in 2015 bleek dat empathie op extreme niveaus een risicofactor is voor depressie en angst. Wanneer empathie op een pathologische manier tot uiting komt, vertaalt de verbinding met de ervaringen, behoeften en verlangens van anderen zich in emotionele stoornissen wanneer deze variabelen niet voldoende kunnen worden bevredigd.

Naast depressie hebben deskundigen vastgesteld dat (Engelse link) pathologische empathie een trigger is voor onderdanig gedrag, angst en schuldgevoelens. Overmatige empathie vervangt de zorgen in hun eigen leven met die van anderen. Dit maakt hen zeer manipulatief en onderdanig, en zij manifesteren schuldgevoelens wanneer zij niet in staat zijn de mensen om hen heen te helpen.

Codependentie en pathologische empathie

Overmatige empathie en geestelijke gezondheid gaan niet altijd hand in hand
Het is belangrijk om grenzen te stellen wanneer je anderen probeert te helpen met hun persoonlijke problemen.

Onderzoekers (Engelse link) hebben buitensporig altruïsme en empathie in verband gebracht met wederzijdse afhankelijkheid in interpersoonlijke relaties.

Vanuit psychologisch oogpunt wordt codependentie begrepen als die obsessieve en dwangmatige houding ten opzichte van de controle over andere mensen en relaties. Dit is een zeer breed begrip, een begrip dat soms wordt geassocieerd met tolerantie voor situaties van geweld of agressie (hoewel dit natuurlijk niet altijd het geval is).

Codependentie manifesteert zich in elk type interpersoonlijke relatie, op zo’n manier dat het zich kan ontwikkelen tegenover vrienden, familie en partners. Codependentie is in verband gebracht (Engelse link) met permanente problemen bij de vorming van het zelfbeeld, zodat het direct van invloed kan zijn op het gevoel van eigenwaarde.

Te veel empathie en uitputting

Overmatige empathie en geestelijke gezondheid hebben een brede relatie
Wanneer interpersoonlijke relaties een hoge emotionele lading hebben, kan de kwaliteit van leven van de persoon afnemen.

Er is een fenomeen dat jarenlang is bestudeerd en bekend staat als compassiemoeheid. Het verwijst naar de overloop van emotionele capaciteit als gevolg van voortdurende of langdurige interactie met een persoon die lijdt of hulp nodig heeft.

Men gebruikt het vaak om te verwijzen naar de stress die zorgverleners en medisch personeel ervaren. Het kan echter iedereen kan treffen. Te veel empathie kan leiden tot compassiemoeheid, en zelfs als het zelf geen compassiemoeheid is, kan het leiden tot burn-out.

Er is zeker een negatieve relatie gevonden (Engelse link) tussen pathologische empathie en uitputting, die zowel fysiek als mentaal kan zijn. Concentratieproblemen, stress, problemen met het onthouden van dingen en veranderingen in de besluitvorming zijn enkele van de gevolgen.

Dit zijn niet de enige manieren waarop empathie een negatieve invloed heeft op je geestelijke gezondheid. Hier volgt een selectie van problemen die verband houden met de verergerde praktijk ervan:

 • Financiële stress als gevolg van het permanent helpen van anderen (onder andere door donaties).
 • Onvermogen om te handelen vanwege overweldigende sensaties als gevolg van gebeurtenissen die gevoeligheid opwekken. Dit wordt later vertaald in spijt, angst en wanhoop.
 • Gevoel van hulpeloosheid dat een reeks gevoelens kan veroorzaken, variërend van woede tot verdriet.
 • Morele conflicten over hoe te handelen in bepaalde omstandigheden.

Te veel empathie hebben

Zoals je kunt zien, blijft het hebben van te veel empathie niet onopgemerkt in je geestelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, doet het je meer pijn dan dat het je helpt.

De onderzoekers wijzen erop (Engelse link) dat vrouwen de neiging hebben om het meer te ontwikkelen dan mannen, dus worden ze geclassificeerd als de belangrijkste risicogroep. Zich bewust zijn van de gevolgen van pathologische empathie is erg belangrijk om emoties, houdingen en gedragingen aan te passen ten gunste van anderen. • Bacon, I., McKay, E., Reynolds, F., & McIntyre, A. The lived experience of codependency: An interpretative phenomenological analysis. International Journal of Mental Health and Addiction. 2020; 18(3): 754-771.
 • McGrath, M. Codependency and pathological altruism (B. Oakley, Ed.). In B. Oakley, A. Knafo, G. Madhavan, & D. S. Wilson (Eds.), Pathological altruism. Oxford University Press. 2012; 49–74.
 • O’Connor LE, Berry JW, Weiss J, Gilbert P. Guilt, fear, submission, and empathy in depression. J Affect Disord. 2002 Sep;71(1-3):19-27.
 • Olweus, D., & Endresen, I. M. The importance of sex‐of‐stimulus object: Age trends and sex differences in empathic responsiveness. Social Development. 1998; 7(3): 370-388.
 • Riess H. The Science of Empathy. J Patient Exp. 2017 Jun;4(2):74-77.
 • Tone EB, Tully EC. Empathy as a “risky strength”: a multilevel examination of empathy and risk for internalizing disorders. Dev Psychopathol. 2014 Nov;26(4 Pt 2):1547-65.
 • Wilkinson H, Whittington R, Perry L, Eames C. Examining the relationship between burnout and empathy in healthcare professionals: A systematic review. Burn Res. 2017 Sep;6:18-29.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.