Technoferentie: wat het is en wat zijn de gevolgen

De positieve impact van technologische vooruitgang op de maatschappelijke dynamiek staat buiten kijf. Er zijn echter ook negatieve effecten naar voren gekomen, zoals technoferentie.
Technoferentie: wat het is en wat zijn de gevolgen

Laatste update: 16 december, 2022

Technologie is een alomtegenwoordig onderdeel geworden in het dagelijks leven van miljarden mensen over de hele wereld. De positieve impact van technologische vooruitgang op de maatschappelijke dynamiek staat buiten kijf. Er zijn echter ook negatieve effecten naar voren gekomen met een steeds sterkere prevalentie. Vandaag hebben we het over een daarvan: technoferentie.

Deze situatie, soms geherformuleerd als phubbing, is een term die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Alle mensen ervaren het passief of actief, hoewel het niet altijd wordt opgemerkt. Het is een bron van ongemak, argumenten, conflicten, negatieve emotionele reacties, enzovoort. We bekijken de kenmerken en enkele reflecties.

Technoferentie kenmerken

Technoferentie wordt door experts (Engelse link) gedefinieerd als regelmatige onderbrekingen in communicatie, sociale interacties of de tijd die een persoon in real time face-to-face doorbrengt met andere mensen als gevolg van het gebruik van technologie. Bijvoorbeeld voor het permanent gebruiken van mobiele telefoons, tablets, computers, televisies en andere apparatuur.

Het wordt vaak genoemd in de context van ouder-kindrelaties. Technoferentie dringt echter zonder enig onderscheid alle ruimtes van interpersoonlijke relaties binnen.

Naar schatting (Engelse link) besteden mensen gemiddeld 9 uur per dag aan het gebruik van elektronische apparaten. Aangezien het gebruik ervan een groot deel van de dag in beslag neemt, is het onvermijdelijk dat ze de relationele dynamiek met de intieme kring niet verstoren.

Technoferentie impliceert het algemene en niet-specifieke gebruik van elk technologisch apparaat. Het verwijst meer naar de gevolgen van het gebruik ervan en minder naar de redenen erachter.

Het is bijvoorbeeld een vervolg dat aanwezig is bij mensen die verslaafd raken aan internet en nieuwe technologieën. Ook onder degenen die lijden aan nomofobie en verslaving aan videogames. Het maakt geen onderscheid tussen leeftijd, aangezien volwassenen er ook aan worden blootgesteld.

Gevolgen van technoferentie

Het belangrijkste gevolg van technoferentie is de verslechtering van sociale relaties. Natuurlijk verschillen de gevolgen ervan afhankelijk van het type relatie dat men met de persoon heeft. Hieronder analyseren we twee sferen waarin relationele interferenties door technologie een grotere impact hebben: koppelrelaties en ouder-kindrelaties.

Gevolgen in koppelrelaties

Technoferentie bij paren is duidelijk
Het gebruik van technologie kan relaties verslechteren, vooral relaties die al vele jaren oud zijn.

Een studie (Engelse link) gepubliceerd in 2016 in het tijdschrift Psychology of Popular Media Culture evalueerde de impact van technologische inbraak op 143 vrouwen die samenwoonden met hun partner.

De meesten van hen rapporteerden techno conferenties als een veelvoorkomend probleem, een probleem dat vaak leidde tot conflicten over het gebruik van technologie, minder tevredenheid over relaties, meer depressieve symptomen en minder tevredenheid met het leven.

Volgens het bewijs (Engelse link) zijn de gevolgen intenser bij mensen die een angstige hechtingsstijl met hun partner hebben ontwikkeld. Ook is bekend (Engelse link) dat de gevolgen meer worden geaccentueerd bij koppels die al langer een relatie hebben. Lopende ruzies, jaloezie, laag zelfbeeld, communicatieproblemen en verminderde seksuele intimiteit zijn andere triggers in het proces.

Door dit alles lopen paren die in hun dagelijkse leven met een grotere mate van technoferentie te maken hebben, een groter risico op ontbinding van de relatie. Niet alleen jonge stellen zijn vatbaar voor deze problemen, maar ook oudere stellen. Het gebruik van technologie is immers op alle leeftijden en in alle contexten gedemocratiseerd.

Gevolgen in de vader-zoonrelatie

Technoferentie in familierelaties
Soms nemen ouders technologie zo veel op in hun dagelijks leven dat ze het ouderschap verwaarlozen. Iets soortgelijks gebeurt in de tegenovergestelde richting.

Volgens sommige onderzoekers (Engelse link) rapporteert 40% van de moeders en 32% van de vaders een problematisch gebruik van technologie (voornamelijk mobiele telefoons) dat hun relatie met hun kinderen verstoort. Zoals verwacht blijft het overmatige gebruik van technologische apparatuur niet onopgemerkt in de ouder-kindrelatie.

Technoferentie wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met gedragsproblemen bij kinderen, ouderlijke stress en een verminderde kwaliteit van de communicatie tussen de twee. Op dezelfde manier hebben experts gesuggereerd (Engelse link) dat het leidt tot een gebrek aan kennis van het sociaal-emotioneel functioneren van de ouders met betrekking tot de kleintjes en tot een mindere hechtingservaring.

In het geval van baby’s is gebleken (Engelse link) dat technoferentie de taalontwikkeling van kinderen kan vertragen. In die zin waarschuwen specialisten (Engelse link) dat het blijvende negatieve gevolgen kan hebben voor het leren van kinderen. Het is geen klein probleem en de meeste ouders negeren deze gevolgen, die in veel gevallen blijvend zijn.

Een reëel probleem dat geïdentificeerd moet worden

Technoferentie leidt tot een reeks gevolgen voor de kwaliteit van interpersoonlijke relaties. Wedden op het gebruik van technologische apparatuur brengt relaties met een partner, kinderen en vrienden in gevaar, en vaak realiseren degenen die dat doen dit zich niet.

Het beperken van het gebruik van mobiel, tablet en computer wanneer deze met andere mensen worden gedeeld, kan een grote hulp zijn.

Met het oog hierop heeft digitaal minimalisme miljoenen volgers over de hele wereld gekregen. Het bestaat uit het geleidelijk verminderen van het gebruik van technologie tot het punt dat het alleen om functionele redenen wordt gebruikt. We nodigen u uit om de postulaten ervan te onderzoeken en te overwegen ze te omarmen om de gevolgen te vermijden die voortvloeien uit het misbruik van technologische apparatuur.  • Corkin MT, Henderson AME, Peterson ER, Kennedy-Costantini S, Sharplin HS, Morrison S. Associations between technoference, quality of parent-infant interactions, and infants’ vocabulary development. Infant Behav Dev. 2021 Aug;64:101611.
  • Mackay LJ, Komanchuk J, Hayden KA, Letourneau N. Impacts of parental technoference on parent-child relationships and child health and developmental outcomes: a scoping review protocol. Syst Rev. 2022 Mar 17;11(1):45.
  • McDaniel BT, Radesky JS. Technoference: Parent Distraction With Technology and Associations With Child Behavior Problems. Child Dev. 2018 Jan;89(1):100-109.
  • McDaniel, B. T., & Coyne, S. M. “Technoference”: The interference of technology in couple relationships and implications for women’s personal and relational well-being. Psychology of Popular Media Culture. 2016; 5(1): 85.
  • McDaniel, B. T., & Radesky, J. S. Technoference: longitudinal associations between parent technology use, parenting stress, and child behavior problems. Pediatric research. 2018; 84(2): 210-218.
  • Mikić A, Klein AM. Smartphone-Nutzung in Gegenwart von Babys und Kleinkindern: Ein systematisches Review [Smartphone Use in the Presence of Infants and Young Children: A Systematic Review]. Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr. 2022 Jun;71(4):305-326. German.
  • Roberts, J. A., & David, M. E. My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. Computers in human behavior. 2016; 54: 134-141.
  • Wang, X., Xie, X., Wang, Y., Wang, P., & Lei, L. Partner phubbing and depression among married Chinese adults: The roles of relationship satisfaction and relationship length. Personality and Individual Differences. 2017; 110: 12-17.
  • Zayia D, Parris L, McDaniel B, Braswell G, Zimmerman C. Social learning in the digital age: Associations between technoference, mother-child attachment, and child social skills. J Sch Psychol. 2021 Aug;87:64-81.

Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.